مشاهده RSS Feed

.:::: سمفونی استفراغ ::::.

فرشته ها امده اند پايين

به این مطلب امتیاز بدهید
فرشته ها آمده اند پایین همه جا پر از فرشته است از کنارت که رد می شوند، می فهمی؟ اسمت را که صدا می زنند، می شنوی؟ دستشان را که روی شانه ات می گذارند، حس می کنی؟ راستی حیاط خلوت دلت را آب و جارو کرده ای؟ دعاهایت را آماده گذاشته ای؟ آرزوهایت را مرور کرده ای؟ می دانی که امشب به تو هم سر می زنند؟ می آیند و برایت سوغات می آورند، پیراهن تازه ات را ... خدا کند یک هوا بزرگ شده باشی می آیند و چهار گوشه دلت را نور و گلاب می پاشند می آیند و توی دستشان دعای مستجاب شده و عشق است مبادا بیایند و تو نباشی مبادا درِ دلت را بسته باشی مبادا در بزنند و تو نفهمی مبادا ... کوچه دلت را چراغانی کن دم در بنشین و منتظر باش فرشته ها می آیند فرشته ها حتما می آیند خدا آنسوتر منتظر است مبادا که فرشته هایت دست خالی برگردند ...

نظرات