مشاهده RSS Feed

عاشقانه

 1. این روز ها بــــــــــا دست پس میزنم....با پا پیــــــــــ �ــــــش میکشــــــــ �ـــــــم!!!!

  [RIGHT][RIGHT][COLOR=purple][FONT=Tahoma]این روز ها عجیــــــــــــــــــب.... با دست پس میزنم و با پا پیش میکشم![/FONT][/COLOR][/RIGHT]
  [/RIGHT]
  [RIGHT][RIGHT][COLOR=purple][FONT=Tahoma]خودم تمام میکنم... خودم پس میزنم...[/FONT][/COLOR][/RIGHT]
  [/RIGHT]
  [RIGHT][RIGHT][COLOR=purple][FONT=Tahoma]و همین خودِ من... ساعتها منتظر و چشم به راهش میمانم![/FONT][/COLOR][/RIGHT] ...
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 2. بازی زندگی

  [RIGHT][RIGHT][COLOR=black][FONT=Tahoma] زندگی فقط بازیست.[/FONT][/COLOR]
  [/RIGHT][/RIGHT] [RIGHT][RIGHT][COLOR=black][FONT=Tahoma]بازی میدهد..... بازیچه میشویم!![/FONT][/COLOR][/RIGHT][/RIGHT] [RIGHT][RIGHT][COLOR=black][FONT=Tahoma]اما بازی خوردنمان.... فقط تقصیر زندگی نیست!![/FONT][/COLOR][/RIGHT][/RIGHT] [RIGHT][RIGHT][COLOR=black][FONT=Tahoma]خود نیز در این بازی مقصریم....[/FONT][/COLOR][/RIGHT][/RIGHT] ...
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 3. خیــــــــــ ــــــــــــ ـــــال من

  [RIGHT][RIGHT][COLOR=#993366][FONT=Tahoma] چشم هایم را روی هم میگذارم.[/FONT][/COLOR]
  [/RIGHT][/RIGHT] [RIGHT][RIGHT][COLOR=#993366][FONT=Tahoma]در سکوت و تاریکی اتاقم……[/FONT][/COLOR]
  [/RIGHT][/RIGHT] [RIGHT][RIGHT][COLOR=#993366][FONT=Tahoma]و به دور از تمام واقعیات دردناک زندگی ام ……[/FONT][/COLOR][/RIGHT][/RIGHT] [RIGHT][RIGHT][COLOR=#993366][FONT=Tahoma]به ...
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 4. ﻣـــُـــﺮﺩ

  [RIGHT][COLOR=#C4C4C4][FONT=Tahoma][FONT=times new roman, times, serif][SIZE=3][COLOR=#cccccc][B]ﻭﻗﺘــﯽ [COLOR=#666666]ﻣـــُـــﺮﺩﻡ[/COLOR][/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#C4C4C4][FONT=Tahoma][FONT=times new roman, times, serif][SIZE=3][COLOR=#cccccc][B] ﺑاﻟﺸﺘﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺩﻓﻦ ﮐﻨﯿﺪ![/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#C4C4C4][FONT=Tahoma][FONT=times new roman, times, serif][SIZE=3][COLOR=#cccccc][B] ...
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 5. پشیمان

  [RIGHT][COLOR=#C4C4C4][FONT=Tahoma][FONT=times new roman, times, serif][SIZE=3][COLOR=#cccccc]از هیچ کار بچگیم پشیمان نیستم[/COLOR][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#C4C4C4][FONT=Tahoma][FONT=times new roman, times, serif][SIZE=3][COLOR=#cccccc] جـــــــز. . . ایـن کـه آرزو داشتم[COLOR=#ff9900] بــــــــــــزرگ[/COLOR] شوم. . .!!![/COLOR][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR][/RIGHT]
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 6. گرگ شد!

  [COLOR=#000000][FONT=Tahoma][CENTER][COLOR=#666666]از چوپان پیری که دیگر توان چوپانی نداشت پرسیدند…[/COLOR]
  [COLOR=#666666]
  [/COLOR][/CENTER]
  [COLOR=#666666][CENTER]چه خبر؟؟[/CENTER]
  [/COLOR][CENTER]
  [/CENTER]
  [COLOR=#666666][CENTER]با لهن تلخی گفت:[/CENTER]
  [/COLOR][CENTER]
  [/CENTER]
  [COLOR=#666666][CENTER]گرگ شد![/CENTER]
  [/COLOR][CENTER]
  [/CENTER]
  [COLOR=#666666][CENTER]… ...
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 7. آدم بــرفــی

  [CENTER][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][URL="redirect.php?a=tekiegah2.blogfa.com/"][/URL][/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#000000][FONT=Tahoma][COLOR=#66FFFF]در مــن[/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER][RIGHT][COLOR=#66FFFF][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR][/RIGHT][CENTER][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][COLOR=#66FFFF]آدم بــرفــی ای ســت[/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER][RIGHT][COLOR=#66FFFF][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR][/RIGHT][CENTER][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][COLOR=#66FFFF]کــه ...
  دسته بندی ها
  عاشقانه , شخصی
 8. سلام

  [SIZE=3][FONT=comic sans ms][I][B]آسمانم انتهایش قلب توست[/B][/I][/FONT][/SIZE]love shodlove shodlove shod
  [SIZE=3][FONT=comic sans ms][I][B] ،مهربانم این آسمان از آن توستlove shodlove shodlove shod
  ،آسمانم هدیه ای از سوی منlove shodlove shodlove shod
  ،تا بدانی قلب من هم یاد توست[/B][/I][/FONT][/SIZE]love shodlove shod
  برچسب ها: دنیا ویرایش برچسب ها
  دسته بندی ها
  عاشقانه , ورزش , سرگرمی , دینی , تصویری , گوناگون , جالب