مشاهده RSS Feed

شخصی

 1. ♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

  توسط در تاریخ جمعه ۳۱ خرداد ۹۲ در ساعت ۰۰:۵۳ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  بـــ ـــآ هَمــ ــه چیــ ــز کِــ ـــنآر آمــ ـــدَمـــ ــ....!

  دَلــ ـــیــلِ ایــ ــלּ هَمِــه دیــ ـــوآنِــ ــگـ ــے ام.....

  تَنـ ـــهــآ بـ ـــآوَرِ جُمــ ـــلِـه آخَـــ ـــر تُــ ــوسـتـ ـــ.....

  چــ ــیزے بیـــنـ ــمآלּ نَــ ــبود.....!!!
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 2. ♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

  توسط در تاریخ جمعه ۳۱ خرداد ۹۲ در ساعت ۰۰:۴۷ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  هِـــے تـــ×ــــو......!!  بآ خود چهـ فکـــر کرבهــ ايے.....  اَز مَـטּ בور بآش  خيلے وَقتـ اَست اَز سنگـ هَم سَخت تـر شـבه اَم  تنهآ کآريے کهـ ميتوآنم اَنجآم دهم  ضربهـ زבטּ اَستـ.....בل شکستَـטּ اَستـ .....  اَشکـ בر آوردטּ اَستـ
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 3. ♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

  توسط در تاریخ جمعه ۳۱ خرداد ۹۲ در ساعت ۰۰:۴۵ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  یاد دارم در غروبی سرد سرد
  میگذشت از کوچه ما دوره گرد
  داد میزد کهنه قالی میخرم
  دست دوم جنس عالی میخرم
  کاسه و ظرف سفالی میخرم
  گر نداری کوزه خالی میخرم
  اشک در چشمان بابا حلقه بست
  عاقبت آهی کشید بغضش شکست
  اول ماه است و نان در سفره نیست
  ای خدا شکرت ولی این زندگیست...؟؟
  بوی نان تازه هوشش برده بود
  اتفاقا مادرم هم روزه بود
  خواهرم بی روسری بیرون دوید
  گفت آقا سفره خالی میخری.....؟؟؟؟
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 4. ♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

  توسط در تاریخ جمعه ۳۱ خرداد ۹۲ در ساعت ۰۰:۳۶ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  ای مـــــــــرد

  زن اگر شیـــــطنت نکند

  اگر بـــــــــرای گریه، دلتنگی،

  خستگی به آغوشـــــــت پناه نیاورد

  اگر تمام حرفهایش را برای تو نــــــگوید

  اگر حسادتش را از روی بزرگی عشـــــــقش نبینی..

  اگر صدایـــــش دلت را نلرزاند
  ...
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 5. ♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

  توسط در تاریخ پنجشنبه ۳۰ خرداد ۹۲ در ساعت ۲۳:۰۶ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  نبودنت را از روی خط ایرانسلم می فهمم که مدت هاست
  نیازی به شارژ مجدد ندارد...!

  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 6. ♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

  توسط در تاریخ پنجشنبه ۳۰ خرداد ۹۲ در ساعت ۱۹:۳۵ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  آهــــــــــــای "تـــــــو" که تحملش را نداری....

  گوش هایت را بگیر....

  میخواهم بگویم من خروار خروار...دریـا دریـا...دنـــیا دنـــیا


  "دوســـــتش دارم"
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 7. ♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

  توسط در تاریخ پنجشنبه ۳۰ خرداد ۹۲ در ساعت ۱۱:۰۴ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  مـَ‗__‗ـن و تـہ سیـگـ‗__‗ـآرِ و پـَنـجـَ‗__‗ـره نیـمـ‗__‗ـہ بـآز ...

  مـآنـ‗__‗ـבه ایـ ـم کـہ کـُבآم یـ‗__‗ـک ...

  بـَ‗__‗ـرآے سـُ‗__‗ـقـوط مـُنـآسـ‗__‗ـب تـَریـ‗__‗ـم ...؟
  دسته بندی ها
  عاشقانه , شخصی
 8. ♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

  توسط در تاریخ سه شنبه ۲۸ خرداد ۹۲ در ساعت ۱۰:۲۶ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  باز در کلبه ی عشق، عکس تو مرا ابری کرد.

  عکس تو
  خنده به لب داشت ولی اشک ،

  چشم مرا جاری کرد..
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه