مشاهده RSS Feed

chabok.it

  1. سئو سایت

    سئو مخفف چیست؟کلمه*ی SEO مخفف عبارت Search Engine Optimization است که می*توان آن را به بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو ترجمه کرد. البته خود سئو هم در فارسی بسیار رایج شده و حتی گاهی ترکیب*های اضافی و توصیفی و عبارات فعلی (مانند بهبود سئو، سئو کردن، سئو سازی) را نیز با آن می*سازند و به*کار می*برند.هدف ...
    دسته بندی ها
    دسته بندی نشده