مشاهده RSS Feed

mahdi

وانتی پر از جسد وسط خیابان چپ کرد!+ تصاویر

به این مطلب امتیاز بدهید
وانتی در یکی از بزرگراه**های جنوب چین واژگون شد و 16 جسدی که در این کامیون بروی هم انباشته شده بود در اطراف محل حادثه بیرون ریخت.

رانندگان عبوری و مردمی که در آن اطراف بودند با دیدن اجساد مردگان به وحشت افتادند و برای روشن شدن ماجرا پلیس را در جریان امر قرار دادند.

در نخستین گام بازرسان پلیس با فرضیه قتل**های زنجیره*ای و دستگیری قاتلی سریالی پا به میدان گذاشتند اما بررسی ماجرا واقعیت نه چندان هولناکی را فاش کرد. راننده این کامیون در واقع پروفسوری بود که اجساد مردگان را برای تحقیقات علمی دانشجویانش در کلاس**های تشریح دانشگاه از شهر*های اطراف خریداری کرده بود و با روشن شدن این موضوع مأموران دستبند را از دست**های پروفسور باز کردند.پلیس با بستن بزرگراه در اقدامی سریع،بااستفاده از ماسک**های مخصوص بخاطر تعفن اجساد به انتقال مردگان به آمبولانس پرداخت تا به سردخانه دانشگاه منتقل شود.

سخنگوی پلیس که به همراه ده**ها تن از همکارانش برای بررسی این صحنه عجیب به بزرگراه جنوب چین رفته بود گفت: در طول دوران حرفه*ام هرگز چنین صحنه هولناکی را ندیده* بودم هر طرف که برمی*گشتی جسدی کنار اتوبان افتاده بود و خوشحالم که این قضیه به جنایتی سریالی مربوط نبود.


نظرات