مشاهده RSS Feed

عاشقانه

 1. سنگ قبر منو با اشکات بشور

  دیروز با دو شاخه گل رز اومده بود سرقبرم .....

  خیلی دردو دل کرد وگفت دلش خیلی برام تنگ شده

  من چیزی نمیگفتم وفقط گوش میدادم....
  وقتی رفت سنگ قبرم و با اشکاش شسته بود...
 2. هی لعنتی …

  توسط در تاریخ شنبه ۱۸ خرداد ۹۲ در ساعت ۱۵:۳۳ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  فرق جمله ای که منتظرشنیدنش بودم باجمله ای که گفتی،فقط یک نقطه بود هی لعنتی …
  کاش اون نقطه رو بالامیگذاشتی نه پایین …
  کاش میگفتی نرو …
  ولی افسوس که گفتی برو .
 3. نترس عشقم

  توسط در تاریخ شنبه ۱۸ خرداد ۹۲ در ساعت ۱۵:۲۸ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  نترس

  این بار تو بگو دوســــت دارم. نترس....
  من آسمان را گرفتم که به زمین نیاید....

 4. شقايق

  توسط در تاریخ شنبه ۱۸ خرداد ۹۲ در ساعت ۱۵:۲۵ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  شايد آن روز كه سهراب نوشت"تا شقايق هست،زندگي بايد كرد..."خبري از دل پر درد گل ياس نداشت!!!!بايد اينطور نوشت"هر گلي هم باشي،چه شقايق،چه گل پيچك و ياس،زندگي اجباريست..."
 5. ♥دوســت دارم♥

  توسط در تاریخ شنبه ۱۸ خرداد ۹۲ در ساعت ۱۵:۲۳ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  دوســت دارم هدیه ای است که هر قلبی فهم گرفتنش را ندارد . قیمتی دارد که هر کس توان پرداختش را ندارد.
  جمله ی کوتاهیست که هر کس لیاقت شنیدنش را ندارد .
  بی شک تو همیشه لایق این هدیه کوچک من هستی.
 6. دریا و تلاتم عشق

  توسط در تاریخ شنبه ۱۸ خرداد ۹۲ در ساعت ۱۵:۲۲ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  میدونی چرا میگن ”دلت دریـــا باشه”

  وقتی یه سنگ و تو دریـــا میندازی

  فقط برای چند ثانیه اونو متلاتم میکنه

  وبرای همیشه محو میشه

  ولی اون سنگ تاابد ته دل دریـــا موندگاره

  سعی میکنم مثل دریـــا باشم

  فراموش کنم سنگی که به دلم زدن

  با اینکه سنگینی شونو برای همیشه روی سینه ام حس میکنم☺
 7. دل م تب میکنه

  توسط در تاریخ شنبه ۱۸ خرداد ۹۲ در ساعت ۱۵:۲۰ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  مـن! عاشـق نیسـتــم . . . فقـط گاهی حرف تـو که می شـود.
  دلـم مثـل ایــن که تـب کنـد!
  گـرم و سـرد می شـود . . .
  آب مــی شـود . . .
  تــنگ مــی شــود . . .
 8. خدا یادته آوردمش پیش خودت

  توسط در تاریخ شنبه ۱۸ خرداد ۹۲ در ساعت ۱۵:۱۹ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  خـــدا جــــونم یـــادت هـــست!!!!! دســتـشـو گـرفـــتـم اوردم پـیـشــت گـفــتــم :
  مـــن فـــقــط ایـــنو مـــیــخــوام.
  گـفـتی ایــن نـه بـهتر از ایــــنو برات کــنـار گـــذاشـــتم.
  پامــو کــوبـیـدم زمـیــن........!!!!!!
  گــفــتم:
  نــه مــن هــمینو مـــیخوام...
  آروم تـــوی گــوشم گــفــتــی :
  آخــه اون قــول یــکــی دیــگـه رو ازم گـرفـتـه.....