مشاهده RSS Feed

عاشقانه

 1. برای دلخوشی

  فقط برای دلخوشی!
  جیب تمام مکالمه امروزت را گشتم.
  به دنبال یک دوستت دارم الکی.
  نبود که نبود…
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 2. مرگ

  توسط در تاریخ دوشنبه ۱۴ بهمن ۹۲ در ساعت ۱۸:۴۱ (تنهایی من)
  از مرگ با من سخن نگو !
  خونم یخ می زند رویِ دیوارِ رگ هایِ دلم
  وقتی که از مردن با من سخن می گویی ...
  خودت خوب می دانی
  دست هایم تازه رقصیدن را بَلد شده اند
  و پاهایم هنوز راه رفتن را نمی دانند ...
  بگذار ستاره ها بمانند ،
  رویِ شب هایِ روسیاهِ زندگیِ من ...
  هنوز زود است تاریک شوم
  و تاریک بمانم
  زود است ...
  من هنوز جوانم !  ...
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 3. باران..


  بعضی از مردم باران را حس میکنند
  .
  .
  دیگران فقط خیس می شوند


  دسته بندی ها
  عاشقانه
 4. عاشقـــانـــ ـه هایـــــــم


  مـــــــن عاشقـــانـــــه هایـــــــم را

  روی همیـــــــــن دیـــــــــوار مجـــازی می نویســــــــم !

  از لــج تــــــــو . . .


  از لـــج خــــــــودم . . .

  که حاضـــــــر نبــودیــــــــم یک بار

  ایـــــــن هــــا را واقعـــــــی بــه هـــم بگوییــــــــم. . . !
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 5. بـــــــــــ ــــــــــــ ـــــه درک...


  یه وقتایی تو زندگیت میرسه

  که باید دستت رو بـــزنی زیر چـــــونت
  و
  جریان زندگیــــت رو فقــــــــط تمــاشا کنی
  بعدشـــــــم بگــــی
  بــــــــــــــــــــــــ ـــــه درک...
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 6. دلتنگم...


  دلم تنگ شده برای روزهای کودکی که بهانه ی گریه ام داشتن یک عروسک بود نه یک آدم !


  دسته بندی ها
  عاشقانه
 7. دنیا......


  حـــــــس می کنـــــــــم دنیـــــــــا خـــــــالیـــــــست . . .

  مـــــگــــر تــــــــــو چـنـــد نـــفــــــــــر بــــودی !
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 8. حراج دوست داشت...


  ایـــــــــن روزا دوســـــــــتــــــــ داشتــــــــن


  بــــــــه حـــــــراج گذاشــــــــــته شده اســـت

  همـــــه بــــه همــــــــه بـــــی بهــــــــانه

  میـــ گویـــــــند دوستــــت دارم

  برای همـــــــــین اگـــــــر روزی ، جـــــــایی ، کســــــی

  از صمیم قلـب

  گفتـــــــ دوستـــــــــت دارم

  لــبــخند می زنیــــــم و می گوییــــــــم :

  ممنــــون ...  ...
  دسته بندی ها
  عاشقانه