مشاهده RSS Feed

عاشقانه

 1. خاطرات


  میگفتند :سختی ها نمک زندگی است!!

  امّا چرا کسی نفهمید!
  “نمک”
  برای من که خاطراتم زخمی است
  شور نیست…
  مزه “درد” میدهد…!!…
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 2. دلگیر …


  از “نبودنت” دلگیر نیستم…


  از اینکه روزگاری “بودی”، دلگیرم
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 3. جسارت …  جسارت میخواهد

  نزدیک شدن به
  افکار دختری که روزها مردانه
  با زندگی می جنگد
  اما شب ها…
  بالشتش از هق هق دخترانه اش خیس است
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 4. گرگ

  رفاقت را از گرگ بیاموز

  گرگ با همنوعان خود شکارمی کند

  خو می گیرد و زندگی م یکند ولی…

  موقع خواب یک چشم خود را باز می گذارد

  گویی گرگ معمای رفاقت راخوب درک کرده است....

  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 5. ترک مخدری بنام من

  به خودم افتخار می کنم

  که کم اثرترین ماده مخدر هستم

  به چشم خودم دیدم یکی که معتاد من شده بود

  مثل آب خوردن ترکــــــــــــــــــــم کرد....
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 6. هیچکس …
  بهانه هم اگر میگیری بهانه مرا بگیر


  من تمام خواستن را وجب کردم


  هیچکس…


  هیچکس به اندازه من عاشق تـو و بهانه هایت نیست…

  دسته بندی ها
  عاشقانه
 7. محبت...

  محبت هایت را شمردم !
  درست بود اما این عشقت را پس بگیر ، گوشه ندارد ….
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 8. این نیز بگذرد...

  هـر چـه بـــي وفايــي کرد ..
  بــه دلخوشــي بودنش با خود گفــتم .. ايـن نيــز بـگــذرد ..!
  لعــنت بـِـه مــن ….
  کــه حتــي يـک بار با خود نگفــتم ، او نـيـز بگــذرد …!
  دسته بندی ها
  عاشقانه , شخصی