مشاهده RSS Feed

عاشقانه

 1. شعرهایم …


  شعرهایم را میخوانی…
  و میگویی روان پریش شده ام !
  پیچیده است … قبول …
  اما من فقط چشمهای تو را مینویسم …
  تو ساده تر نگاه کن …
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 2. شاید به هم باز رسیدیم …  شاید به هم باز رسیم …

  روزی که من به* سانِ دریایی خشکیدم …
  و تو چون قایقی فرسوده بر خاک ماندی …


  دسته بندی ها
  عاشقانه
 3. سنگ صبورم

  تو می خواستی بشی سنگ صبورم

  تو شدی سنگ و من هنوز صبورم....
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 4. گفته باشم …  گفته باشم …

  من درد میکشم اما تو چشمهایت را ببند،
  سخت است بدانم میبینی و بی خیالی …
  تویی که روزگاری برایم درمان بودی ..


  دسته بندی ها
  عاشقانه
 5. عاشق های تو خالی !  خوب که فکر می کنم …

  می بینم گاهی یک شکلات ِ مغزدار …
  بیشتر میچسبد …
  تـــــا …
  عاشقانه های این عاشق های تو خالی !
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 6. متــــــــاس م…  متــــــــاسفم…

  نه برای تو که دروغ برایــــت خـــود زندگیست…
  نه برای خودم که دروغ تنهـــا خط قرمز زندگیـــستــــ بـــرایم….
  متاسفم که چرا مزه ے عشـــــــق را….
  از دستـــــــــ تــــــو چشیــــدم….
  تا همیشه در شکـــــــــــ دروغ بودنش بمـــانم….
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 7. شما؟

  .
  وقتی بهم گفتی دیگه مَـن رو فَراموش کُن
  داشتَم به مَغزَم فِشار می آوُردَم
  تو کی هَستی اَصلاً... ؟
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 8. کاش …


  کاش …
  پرده میدانست …
  تاپنجره باز است فرصت رقصیدن دارد…!!!
  دسته بندی ها
  عاشقانه