مشاهده RSS Feed

جدید ترین مطالب وبلاگ

  1. عشق واقعی. ماجرای عشق "رودان و مالنا" بسیار جالب

    شق واقعی. ماجرای عشق "رودان و مالنا" بسیار جالب
    یک لک لک نر در عملی شگفت انگیز همه ساله 13 هزار کیلومتر را برای رسیدن به همسر بیمار و معلول خود پرواز می کند.
    با فرارسیدن بهار، "رودان" لک لک نر همانند سالهای گذشته امسال نیز پس از طی یک مسیر 13 هزار کیلومتری از آفریقای
    ...