مشاهده RSS Feed

آهنگ های پیشواز

 1. کد پیشواز ایرانسل امام خمینی رحمه الله علیه

  ٤٤١٢٤٦٨ تبريك ولادت در كلام خميني امام خمینی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٤٤١٣٨٧٥ از خداي تبارك و تعالي امام خمینی رحمه الله علیه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٤٤١٣٨٧٦ فرياد الله اكبر در روز قدس امام خمینی رحمه الله علیه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٤٤١٣٨٧٧ نماز وحدت در قدس امام خمینی
  ...
 2. کد پیشواز ایرانسل امید حاجیلی

  توسط در تاریخ جمعه ۱۰ شهریور ۹۱ در ساعت ۲۰:۰۶ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ٣٣١١٣٩٦ برای عاشقی دیره .قطعه 2 امید حاجیلی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١١٣٩٧ بی اختیار امید حاجیلی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١١٣٩٨ برو برو امید حاجیلی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١١٣٩٩ دل منو بردی امید حاجیلی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١١٤٠٠ دل منو بردی . قطعه 2 امید حاجیلی
  ...
 3. کد پیشواز ایرانسل اميد رنجبر

  توسط در تاریخ جمعه ۱۰ شهریور ۹۱ در ساعت ۲۰:۰۳ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ٢٢١٦٦٦ شب یلدا امید حجت ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٢٢١٩٠٨ حجاب امید حجت ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٤٤١٤٧٤٢ آذربايجان اميد رنجبر ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٤٤١٤٧٤٣ آذربايجان1 اميد رنجبر ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٤٤١٤٧٤٤ قسمت اميد رنجبر ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٤٤١٤٧٤٥ خزان اميد
  ...
 4. کد پیشواز ایرانسل امید ستایش

  توسط در تاریخ جمعه ۱۰ شهریور ۹۱ در ساعت ۱۹:۵۸ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ٤٤١٤٦٤٨ غربت.قطعه دوم امید ستایش ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٤٤١٤٦٥٠ خاطرات عاشقي امید ستایش ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٤٤١٤٦٥١ خاطره تلخ امید ستایش ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٤٤١٤٦٧١ غربت امید ستایش ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
 5. کد پیشواز ایرانسل امیر کریمی

  توسط در تاریخ جمعه ۱۰ شهریور ۹۱ در ساعت ۱۹:۵۵ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ٢٢١١١٠٢ شکار امیر کریمی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٢٢١١٢٤٥ عطر بخشودگی امیر کریمی 89 ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٢٢١١٢٤٦ برزخ امیر کریمی 89 ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٢٢١١٢٤٧ بیا تا من امیر کریمی 89 ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٢٢١١٢٤٨ دوباره مهتاب امیر کریمی 89 ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ...
 6. کد پیشواز ایرانسل امیر گلاب

  توسط در تاریخ جمعه ۱۰ شهریور ۹۱ در ساعت ۱۹:۵۲ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ٢٢١١٤٣٥ ستایش امیر گلاب ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٢٢١١٤٣٦ ستایش.قطعه2 امیر گلاب ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
 7. کد پیشواز ایرانسل امیر کهکشان90

  توسط در تاریخ جمعه ۱۰ شهریور ۹۱ در ساعت ۱۹:۵۱ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ٢٢١١٤٥٨ آستانه امیر کهکشان ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٤٠٠١ وقتی کلافه ای امیر کهکشان90 ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٤٠٠٢ وقتی کلافه ای2 امیر کهکشان90 ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٤٠٠٣ نگو خدانگهدار امیر کهکشان90 ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٤٠٠٤ همیشه روبرومی امیر کهکشان90
  ...
 8. کد پیشواز ایرانسل امیر یگانه

  توسط در تاریخ جمعه ۱۰ شهریور ۹۱ در ساعت ۱۹:۳۱ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ٥٥١١١٠٦ من بودم و تو امیر یگانه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١١١٠٧ من تنها امیر یگانه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١١١٠٨ به منم یاد بده امیر یگانه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١١١٠٩ کلید خورشید امیر یگانه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١١١١٠ گفتم نرو امیر یگانه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ...