مشاهده RSS Feed

آهنگ های پیشواز

 1. کد پیشواز ایرانسل حمید عسگری

  توسط در تاریخ چهارشنبه ۰۸ شهریور ۹۱ در ساعت ۰۰:۴۵ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ٥٥١٥٨٥ فرشته من حمید عسگری 88 ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٥٨٦ خنده و گریه حمید عسگری 88 ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٥٨٧ وقت رفتن حمید عسگری 88 ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٦٨٣ گل من حمید عسگری 88 ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٦٨٤ خسته شدم حمید عسگری 88 ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٦٨٥
  ...
 2. کد پیشواز ایرانسل حمید علیمی

  توسط در تاریخ چهارشنبه ۰۸ شهریور ۹۱ در ساعت ۰۰:۳۷ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ٤٤١٨٢٠ فدای سقا خونت حمید عليمي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٤٤١١٥٣٨ صاحب زمان گم كرده ام حمید عليمي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٤٤١٣٧١٣ دل بردي از من به يغما حمید عليمي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٤٤١٢٢٥١ دلم گرفته بهونه حسين حمید علیمی.هیئت عزاداران ٢٥٠٠ ریال ٣٠
 3. کد پیشواز ایرانسل حمید نیک

  توسط در تاریخ چهارشنبه ۰۸ شهریور ۹۱ در ساعت ۰۰:۲۲ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ٥٥١٤٣٠١ برزخ عاشقی حمید نیک ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٤٣٠٢ حرف آخر حمید نیک90 ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٤٣٠٣ بغض حمید نیک90 ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٤٣٠٤ غیر ممکن حمید نیک90 ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٤٣٠٥ بد نبودم حمید نیک90 ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٤٣٠٦ اعتراف حمید نیک90 ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٤٣٠٧ ساعت حمید نیک90 ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٤٣٠٨ نامه بی جواب حمید نیک90 ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
 4. کد پیشواز ایرانسل حمید نظری

  توسط در تاریخ چهارشنبه ۰۸ شهریور ۹۱ در ساعت ۰۰:۰۷ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ٣٣١١٩٢٥ عمه بابایم کجاست حمید نظری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١١٩٣٢ دختر حیدر حمید نظری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١١٩٣٤ قهرمان ابوالفضل حمید نظری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١١٩٣٥ غرق خون حمید نظری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١١٩٤٠ حسین من حمید نظری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١١٩٥٢ تک سوار کربلا حمید نظری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١١٩٥٤ یا اخی حمید نظری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
 5. کد پیشواز ایرانسل حمیدرضا گلشن

  توسط در تاریخ چهارشنبه ۰۸ شهریور ۹۱ در ساعت ۰۰:۰۴ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ٥٥١٢٦٥٢ دارم عاشق میشم حمیدرضا گلشن ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٢٦٥٣ کسی که میپرستیدم حمیدرضا گلشن ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٢٦٥٤ کسی که با تو میمونه حمیدرضا گلشن ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٢٦٥٥ دنیا رو برگردون حمیدرضا گلشن ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٢٦٥٦ کمینگاه
  ...
 6. کد پیشواز ایرانسل خسرو شکیبایی

  توسط در تاریخ چهارشنبه ۰۸ شهریور ۹۱ در ساعت ۰۰:۰۲ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ٥٥١١٢٩٣ آب خسرو شکیبایی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١١٢٩٤ باغ همسفران خسرو شکیبایی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١١٢٩٥ غربت خسرو شکیبایی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١١٢٩٦ پرهای زمزمه خسرو شکیبایی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١١٢٩٨ ورق روشن وقت خسرو شکیبایی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ...
 7. کد پیشواز ایرانسل خشایار اعتمادی

  توسط در تاریخ سه شنبه ۰۷ شهریور ۹۱ در ساعت ۲۳:۵۹ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ٢٢١٥٤٥ کوچه های خاکی خشایار اعتمادی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٤٤١٦٧١ از فارس تا خزر خشایار اعتمادی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١١٣٢١ از دست تو ناراحتم خشایار اعتمادی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١١٣٢٢ دیگه رفتم خشایار اعتمادی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١١٣٢٣ غوغا خشایار
  ...
 8. کد پیشواز ایرانسل داریوش خواجه نوری

  توسط در تاریخ سه شنبه ۰۷ شهریور ۹۱ در ساعت ۲۳:۵۶ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ٢٢١١٣٣٩ در انتظار داریوش خواجه نوری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٢٢١١٣٤٠ کلبه داریوش خواجه نوری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٢٢١١٣٤١ مرگ بلوط داریوش خواجه نوری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٢٢١١٣٤٢ مرغ پنهان داریوش خواجه نوری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٢٢١١٣٤٤ پریزاد داریوش خواجه
  ...