مشاهده RSS Feed

آهنگ های پیشواز

 1. کد پیشواز ایرانسل ادریس منصوری

  ٥٥١٢٦٤٤ از من نخواه ادریس منصوری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٢٦٤٥ تو میدونی ادریس منصوری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٢٦٤٦ گندمگون ادریس منصوری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٢٦٤٧ اسم تلخ ادریس منصوری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٢٦٤٨ تنهاترین ادریس منصوری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٢٦٤٩ اروم نشد با حرفام ادریس منصوری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٢٦٥٠ یه عمره ادریس منصوری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٢٦٥١ قریبه ادریس منصوری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
 2. کد پیشواز ایرانسل آذر مینا و بنایی

  توسط در تاریخ یکشنبه ۱۲ شهریور ۹۱ در ساعت ۱۸:۵۰ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ٥٥١٨١٦ ليلي و مجنون آذر مینا ، بنایی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٨١٧ راز و نياز آذر مینا ، بنایی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
 3. کد پیشواز ایرانسل آرام قادری

  توسط در تاریخ یکشنبه ۱۲ شهریور ۹۱ در ساعت ۱۸:۴۶ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ٥٥١٣٢١١ سولنزارا آرام قادری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٣٢١٢ ممنتو آرام قادری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٣٢١٣ برگهای پاییزی آرام قادری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٣٢١٤ آرانخوئر آرام قادری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٣٢١٥ بانوی اسپانیایی آرام قادری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٣٢١٦ آلاس دل سور آرام قادری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٣٢١٧ آرزوها آرام قادری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
 4. کد پیشواز ایرانسل ادوين مارتون

  توسط در تاریخ یکشنبه ۱۲ شهریور ۹۱ در ساعت ۱۸:۳۶ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ٤٤١٤١٢٠ بتمن.ادوين مارتون ادوين مارتون ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٤٤١٤١٢١ شوپن.ادوين مارتون ادوين مارتون ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٤٤١٤١٢٢ كنسرت آرانجويز ادوين مارتون ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٤٤١٤١٢٣ اويتا ادوين مارتون ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٤٤١٤١٢٤ احساسات ادوين مارتون ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ...
 5. کد پیشواز ایرانسل ارسام90

  توسط در تاریخ یکشنبه ۱۲ شهریور ۹۱ در ساعت ۱۸:۲۵ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ٥٥١٤٤٣٦ برای تو مردم ارسام90 ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٤٤٣٧ تو با منی ارسام90 ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٤٤٣٨ رفتی تو ارسام90 ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٤٤٣٩ حرف تو ارسام90 ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٤٤٤٠ تو چی دیدی یه دفعه ارسام90 ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٤٤٤١ تو ارسام90 ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٤٤٤٢
  ...
 6. کد پیشواز ایرانسل ارسلان طیبی

  توسط در تاریخ یکشنبه ۱۲ شهریور ۹۱ در ساعت ۱۸:۲۲ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ٣٣١٣٥١٢ آق ننه ارسلان طیبی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١٣٥١٣ امان امان ارسلان طیبی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١٣٥١٤ تفنگ قد کتا ارسلان طیبی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١٣٥١٥ چار بیداری ارسلان طیبی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١٣٥١٦ دنباله مش حال ارسلان طیبی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١٣٥١٧ غریبی یار ضربی
  ...

  آپدیت شده یکشنبه ۱۲ شهریور ۹۱ در ۱۸:۲۴ توسط [ARG:5 UNDEFINED]

  دسته بندی ها
  موبایل , آهنگ های پیشواز , کدهای پیشواز ایرانسل
 7. کد پیشواز ایرانسل آرش حسینی

  توسط در تاریخ یکشنبه ۱۲ شهریور ۹۱ در ساعت ۱۸:۱۷ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ٣٣١٣٠٨٣ فال آرش حسینی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١٣٠٨٤ سوگ آرش حسینی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١٣٠٨٥ سکوت آرش حسینی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١٣٠٨٦ ای پرنده آرش حسینی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١٣٠٨٧ حق من نیست آرش حسینی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١٣٠٨٨ رفیق نیمه راه آرش حسینی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١٣٠٨٩ عبور آرش حسینی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١٣٠٩٠ برو دیگه آرش حسینی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١٣٠٩١ رویای شیرین.بی کلام آرش حسینی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
 8. کد پیشواز ایرانسل ارشد طهماسبی، داریوش زرگری

  توسط در تاریخ یکشنبه ۱۲ شهریور ۹۱ در ساعت ۱۸:۱۱ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ٥٥١٨١٩ قهر و آشتي ارشد طهماسبی، داریوش زرگری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٨٢٠ صبا ارشد طهماسبی، داریوش زرگری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٨٢١ پريزاد ارشد طهماسبی، داریوش زرگری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٨٢٢ بيداد ارشد طهماسبی، داریوش زرگری