مشاهده RSS Feed

gem

روزگار ...

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ یکشنبه ۳۰ تیر ۹۲ در ساعت ۱۵:۵۲ (898 نمایش ها)
[CENTER] [/CENTER][SIZE=2] [CENTER][CENTER][FONT=Tahoma]این چای , واقعی است...[/FONT][/CENTER][/CENTER] [CENTER][CENTER][FONT=Tahoma]و این گلو[/FONT][/CENTER][/CENTER] [CENTER][CENTER][FONT=Tahoma]جرعه کش داغ های توست.[/FONT][/CENTER][/CENTER] [CENTER][CENTER][FONT=Tahoma] [/FONT][/CENTER][/CENTER] [CENTER][CENTER][FONT=Tahoma]از واژه ها بخار بلند است[/FONT][/CENTER][/CENTER] [CENTER][CENTER][FONT=Tahoma]از زخم ها , شقایق تازه[/FONT][/CENTER][/CENTER] [CENTER][CENTER][FONT=Tahoma]سوت قطار زودتر از ابر می رسد[/FONT][/CENTER][/CENTER] [CENTER][CENTER][FONT=Tahoma]و دستمال من[/FONT][/CENTER][/CENTER] [CENTER][CENTER][FONT=Tahoma]فرصت نمی کند که ببارد برای تو...[/FONT][/CENTER][/CENTER] [CENTER][CENTER][FONT=Tahoma] [/FONT][/CENTER][/CENTER] [CENTER][CENTER][FONT=Tahoma]لیوان هنوز هم[/FONT][/CENTER][/CENTER] [CENTER][CENTER][FONT=Tahoma]از بوسه های تو...[/FONT][/CENTER][/CENTER] [CENTER][CENTER][FONT=Tahoma] [/FONT][/CENTER][/CENTER] [CENTER][CENTER][FONT=Tahoma]دنیا پر است از مگس و لحظه های تلخ.[/FONT][/CENTER][/CENTER] [CENTER][CENTER][FONT=Tahoma] [/FONT][/CENTER][/CENTER] [CENTER][CENTER][FONT=Tahoma]از دست رفته ام[/FONT][/CENTER][/CENTER] [CENTER][CENTER][FONT=Tahoma]در برف , برف , برف....[/FONT][/CENTER][/CENTER] [CENTER][CENTER][FONT=Tahoma]برفی که پشت پنجره کولاک می کند[/FONT][/CENTER][/CENTER] [CENTER][CENTER][FONT=Tahoma]برفی که در سکوت جهان[/FONT][/CENTER][/CENTER] [CENTER][CENTER][FONT=Tahoma]پخش می شود[/FONT][/CENTER][/CENTER] [CENTER][CENTER][FONT=Tahoma]برفی که ردپای تو را پاک می کند...[/FONT][/CENTER][/CENTER] [CENTER][CENTER][FONT=Tahoma] [/FONT][/CENTER][/CENTER] [CENTER][CENTER][FONT=Tahoma]در من[/FONT][/CENTER][/CENTER] [CENTER][CENTER][FONT=Tahoma]میدان خسته ای است که دور خودش مدام...[/FONT][/CENTER][/CENTER] [CENTER][CENTER][FONT=Tahoma] [/FONT][/CENTER][/CENTER] [CENTER][CENTER][FONT=Tahoma]نه زخم کهنه بند می آید[/FONT][/CENTER][/CENTER] [CENTER][CENTER][FONT=Tahoma]نه برف پشت پنجره[/FONT][/CENTER][/CENTER] [CENTER][CENTER][FONT=Tahoma]نه خاطرات تو....[/FONT][/CENTER][/CENTER][/SIZE]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی , عاشقانه

نظرات