مشاهده RSS Feed

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

به این مطلب امتیاز بدهید
خـُـבآیــآ

چــوטּ مـآهیــآטּ کــﮧ از عمقـــ و وسعتـــ בَریـآ بـــے خبرنــב

عظمتـــ و ژرفای عشقـــ تو رآ نمی شناســـم

فقط میـבآنم

کــﮧ معبوב این בل خستــﮧ تویـــے

و اگــر בیــבه از من برگیرے

خواهم مُرב
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی , عاشقانه

نظرات