مشاهده RSS Feed

·٠•●❤**❤جمل ت عاشقانه❤**❤● •٠·˙

عاشقانه 2

به این مطلب امتیاز بدهید
[SIZE=4][FONT=verdana][I][CENTER][COLOR=#333333]یک روز دیگر بی تو گذشت و همچنان لحظه های زندگی ام بی تو سرد است!
[/COLOR][/CENTER]
[/I][/FONT][/SIZE][FONT=verdana][I][CENTER][/CENTER]
[/I][/FONT][SIZE=4][FONT=lucida sans unicode][I][CENTER][/CENTER]
[/I][/FONT][FONT=verdana][I][CENTER][/CENTER]
[/I][CENTER]

[I][COLOR=#333333] [/COLOR][/I][/CENTER][/FONT][/SIZE][FONT=verdana][/FONT][SIZE=4][FONT=lucida sans unicode][/FONT][FONT=verdana][CENTER][I][COLOR=#333333]یک روز دیگر با دلتنگی گذشت و همچنان دلم هوای تو را کرده است....[/COLOR][/I][/CENTER][/FONT][/SIZE][FONT=verdana][/FONT][SIZE=4][FONT=Tahoma][CENTER][FONT=verdana][I][COLOR=#333333] [/COLOR][/I][/FONT][/CENTER][/FONT][/SIZE][FONT=Tahoma][CENTER][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333]روزهای سرد زندگی ام بی تو میگذرد ، اما هنوز هم به یادت هستم و با عشقت زندگی[/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333] [/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333]میکنم....[/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][/CENTER][/FONT][SIZE=4][FONT=verdana][I][CENTER][COLOR=#333333] [COLOR=#000000][/COLOR][/COLOR][/CENTER][/I][/FONT][/SIZE][FONT=verdana][I][/I][/FONT][SIZE=4][FONT=lucida sans unicode][I][/I][/FONT][FONT=verdana][I][/I][CENTER][I][COLOR=#333333]اگر هنوز هم زنده ام ، به عشق بودنت نفس میکشم![/COLOR][/I][/CENTER][/FONT][/SIZE][FONT=verdana][/FONT][SIZE=4][FONT=lucida sans unicode][/FONT][FONT=verdana][CENTER][I][COLOR=#333333] [/COLOR][/I][/CENTER][/FONT][/SIZE][FONT=verdana][/FONT][SIZE=4][FONT=Tahoma][CENTER][FONT=verdana][I][COLOR=#333333]اگر هنوز هم وفادار مانده ام میخواهم پاسخ بی وفاییهای تو را بدهم![/COLOR][/I][/FONT][/CENTER][/FONT][/SIZE][FONT=Tahoma][CENTER][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333] [/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333]یک روز دیگر بدون تو گذشت و دوباره یک قطره اشک دیگر از چشمانم سرازیر شد![/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333] [/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333]و همچنان لحظه های بی تو بودن میگذرد اما من هنوز در کنار تو هستم![/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333] [/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333]تو نیستی و من هنوز عاشقت مانده ام ، تو مرا دوست نداری اما من هنوز دوستت دارم![/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333] [/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333]تو مرا فراموش کرده ای اما من هنوز با خاطراتت زندگی میکنم ، و از لحظه طلوع با یاد و[/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333] [/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333]نام تو تا غروب سر میکنم![/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333] [/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333]یک روز دیگر بدون تو گذشت و هنوز هم دلم با تو است ![/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333] [/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333]اگر هنوز این دل بهانه تو را میگیرد ، اگر هنوز هم خوشبختی را با تو میبیند به عشق[/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333] [/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333]بودن تو است ![/COLOR][/I][/FONT][/SIZE]
[SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333] [/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333]هر جای دنیا که هستی، باش[/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333] [/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333]با عشق هر کسی که زندگی میکنی ، زندگی کن[/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333] [/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333]در کنار هر کسی که هستی ، عاشقانه در کنارش باش[/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333] [/COLOR]
[/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333]اما من[/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333]هر جا که هستم ، با تو می مانم[/COLOR][/I][/FONT]
[/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333] [/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333]اگر در غم عشقت نشسته ام ، عاشقانه به یادت زندگی میکنم[/COLOR][/I][/FONT]
[/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333] [/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333]و اگر نیز تنها هستم ، به عشق تو با تنهایی سر میکنم![/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333] [/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333]فصلها را بدون تو گذراندم و امروز نیز بدون تو گذشت ، فردا نیز می آید و مطمئن باش[/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333] [/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333]فردا را نیز بدون تو میگذارنم ، اما همیشه بدان که اگر سالهای سال نیز بدون تو باشم[/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333] [/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333]عاشقت می مانم و با عشقت این لحظه های بی تو بودن را با همه غم ها و غصه هایش[/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333] [/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][SIZE=4][FONT=verdana][I][COLOR=#333333]میگذرانم![/COLOR][/I][/FONT][/SIZE][/CENTER][SIZE=4][FONT=verdana][/FONT][/SIZE]
[/FONT]

[SIZE=4][FONT=verdana][/FONT][/SIZE]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
عاشقانه

نظرات