مشاهده RSS Feed

تمام مطالب وبلاگ

 1. کد پیشواز ایرانسل حمیدرضا گلشن

  توسط در تاریخ چهارشنبه ۰۸ شهریور ۹۱ در ساعت ۰۰:۰۴ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ٥٥١٢٦٥٢ دارم عاشق میشم حمیدرضا گلشن ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٢٦٥٣ کسی که میپرستیدم حمیدرضا گلشن ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٢٦٥٤ کسی که با تو میمونه حمیدرضا گلشن ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٢٦٥٥ دنیا رو برگردون حمیدرضا گلشن ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٢٦٥٦ کمینگاه
  ...
 2. کد پیشواز ایرانسل خسرو شکیبایی

  توسط در تاریخ چهارشنبه ۰۸ شهریور ۹۱ در ساعت ۰۰:۰۲ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ٥٥١١٢٩٣ آب خسرو شکیبایی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١١٢٩٤ باغ همسفران خسرو شکیبایی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١١٢٩٥ غربت خسرو شکیبایی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١١٢٩٦ پرهای زمزمه خسرو شکیبایی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١١٢٩٨ ورق روشن وقت خسرو شکیبایی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ...
 3. کد پیشواز ایرانسل خشایار اعتمادی

  توسط در تاریخ سه شنبه ۰۷ شهریور ۹۱ در ساعت ۲۳:۵۹ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ٢٢١٥٤٥ کوچه های خاکی خشایار اعتمادی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٤٤١٦٧١ از فارس تا خزر خشایار اعتمادی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١١٣٢١ از دست تو ناراحتم خشایار اعتمادی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١١٣٢٢ دیگه رفتم خشایار اعتمادی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١١٣٢٣ غوغا خشایار
  ...
 4. کد پیشواز ایرانسل داریوش خواجه نوری

  توسط در تاریخ سه شنبه ۰۷ شهریور ۹۱ در ساعت ۲۳:۵۶ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ٢٢١١٣٣٩ در انتظار داریوش خواجه نوری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٢٢١١٣٤٠ کلبه داریوش خواجه نوری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٢٢١١٣٤١ مرگ بلوط داریوش خواجه نوری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٢٢١١٣٤٢ مرغ پنهان داریوش خواجه نوری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٢٢١١٣٤٤ پریزاد داریوش خواجه
  ...
 5. کد پیشواز ایرانسل داریوش خواجه امیری

  توسط در تاریخ سه شنبه ۰۷ شهریور ۹۱ در ساعت ۲۳:۵۳ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ٥٥١٤٢٩٧ آرزوها داریوش خواجه امیری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٤٢٩٨ هلال شب داریوش خواجه امیری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٤٢٩٩ رهایی داریوش خواجه امیری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٥٥١٤٣٠٠ رویای شیرین داریوش خواجه امیری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
 6. کد پیشواز ایرانسل دانیال

  توسط در تاریخ سه شنبه ۰۷ شهریور ۹۱ در ساعت ۲۲:۰۷ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ٣٣١١٣٣٨ ای یارم دانیال ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١١٣٣٩ فردا فردا می کنی دانیال ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١١٣٤٠ فردا فردا می کنی قطعه 2 دانیال ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١١٣٤١ شوق پرواز دانیال ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١١٣٤٢ سوگلی دانیال ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
 7. کد پیشواز ایرانسل دانیال احمدی

  توسط در تاریخ سه شنبه ۰۷ شهریور ۹۱ در ساعت ۲۲:۰۴ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ٣٣١٢٠٣٦ وقتی عکستو می بینم دانیال احمدی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١٢٠٣٧ بیخودی گریه ام می گیره دانیال احمدی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١٢٠٣٨ من از خودم نمی گذرم دانیال احمدی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١٢٠٣٩ داره ازت خوشت میاد دانیال احمدی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١٢٠٤٠
  ...
 8. کد پیشواز ایرانسل دانیال دادور

  توسط در تاریخ سه شنبه ۰۷ شهریور ۹۱ در ساعت ۲۱:۵۵ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ٣٣١٣٠٥٠ بی رویا دانیال دادور ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١٣٠٥١ برو دانیال دادور ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١٣٠٥٢ فراموشت نکردم دانیال دادور ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١٣٠٥٣ هوامو نداری دانیال دادور ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ٣٣١٣٠٥٤ خواهش دانیال دادور ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
  ...