مشاهده RSS Feed

فال و طالع بینی

 1. جملاتی زیبا درباره تجارت:

  [CENTER][CENTER][B][COLOR=#002060]جملاتی زیبا درباره تجارت[/COLOR][/B][COLOR=#002060]:[/COLOR]
  [/CENTER][/CENTER]
  [CENTER][CENTER][COLOR=#1f497d] [/COLOR][/CENTER][/CENTER]
  [CENTER][CENTER][B][COLOR=#002060]درآمد:[/COLOR][/B][COLOR=#002060] هیچگاه روی یک درآمد تکیه نکنید، برای ایجاد منبع دوم درآمد سرمایه گذاری کنید.
  [B]خرج:[/B] اگر چیزهایی را بخرید که نیاز ندارید، ...
  دسته بندی ها
  فال و طالع بینی