مشاهده RSS Feed

گوناگون

 1. اعتقادتان را چند می فروشید؟

  توسط در تاریخ چهارشنبه ۲۸ فروردین ۹۲ در ساعت ۱۸:۴۸ (مطالب زیبا)
  [COLOR=#000000][FONT=verdana] [FONT=verdana] [FONT=times new roman] [COLOR=#000000][FONT=times new roman] [FONT=times new roman] [FONT=times new roman] [COLOR=#000000][FONT=times new roman] [FONT=times new roman] [FONT=times new roman] [COLOR=#000000][FONT=lucida console] [FONT=lucida console] [FONT=times new roman] [COLOR=#000000][FONT=lucida console] [FONT=lucida console] [FONT=times new roman] [COLOR=#000000][FONT=lucida console] [COLOR=#000000][FONT=lucida console] [FONT=lucida ...
  دسته بندی ها
  جالب , شخصی , عاشقانه , گوناگون
 2. مطالب زیبا

  توسط در تاریخ چهارشنبه ۰۱ شهریور ۹۱ در ساعت ۱۸:۲۰ (مطالب زیبا)
  [FONT=arial][SIZE=2][COLOR=black][FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#00407f][COLOR=#00407F]من، تو، او

  *من به مدرسه ميرفتم تا درس بخوانم*
  *تو به مدرسه ميرفتي به تو گفته بودند بايد دکتر شوي*
  ...
  دسته بندی ها
  گوناگون