مشاهده RSS Feed

دسته بندی نشده

مطالب بدون دسته بندی

 1. ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﺎﺩﮔـــﯽ ﺧــﻮﺩ ﺷﮑﺴﺘـــﻢ

  ﻧﺒﻮﺩﻧـــﺖ ﻣــﺮﺍ ﻧﺸﮑﺴــﺖ

  ﻫﯿﭽﮑـــﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﻩ ﻫﺎ
  ﻫﯿﭽﮑـــﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺷـــﮏ ﻫﺎ
  ﻫﯿﭽﮑـــﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻟــﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃـــﺮ ﺗـــﻮ ﻧﯿﺴـــﺖ ...!!!
  ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﺎﺩﮔـــﯽ ﺧــﻮﺩ ﺷﮑﺴﺘـــﻢ
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 2. ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﻣﺮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ …

  ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺐ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺰ ﺳﯿﺎﻩ !
  ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺩﻭ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ
  ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺏ ﭘﺮ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺩﺭ ﻓﻼﻥ ﺟﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﺮﻭﺭ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺍﺵ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ
  ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﺁﻧﻘﺪﺭﻫﺎ ﻫﻢ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ
  ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﺳﺎﺩﻩ ...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 3. چوپان دروغگو هنوز دروغ می گوید!!!!!!!

  کبری،تصمیـم نمی گیرد!
  دهقان،فداکاری نمی کند!
  پسر ِ شجـاع،ترسو شده است!
  لوک،بــدشانسی می آورد!
  پلنگ ِ صورتی،زرد شده است!میتـی کومان،استعفـا داده است!
  پروفسور بــالتازار، جعلی مدرک گرفته است!
  ای کیــو ســان،مـُـدل ِ مو عوض می کند!
  دو قلـــوها،دست ِ هــم را ...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 4. جعبه ای از لبخند

  جعبه ای از لبخند

  با تو ام،با تو،خدا
  یک کمی معجزه کن
  چند تا دوست برام بفرست
  پاکتی از کلمه
  جعبه ای از لبخند
  نامه ای هم بفرست
  کوچه های دل من
  باز خلوت شده است
  قبل از اینکه برسم
  دوستی را بردند
  یک نفر گفت به من
  باز دیر آمده ای
  دوست قسمت شده ...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 5. شیراز و میگن نازِ واسی آُفتو جِنگِش

  شیراز و میگن نازِ واسی آُفتو جِنگِش
  قلبارو گِرِن میزنه به هم تیرشه ی تِنگِش

  بلبل تو کوچا، تو پس کوچا غزل میخونه
  شعروی ترِحافظ میچکه از سرِ چِنگِش

  عطر گل یاسم و نسترن، بهار نارنج
  هی سر میکشه از تو خونوی واز وِلِنگِش

  این جان که اگر چِش تو چِشای هیکی ...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 6. آدم های مجازی

  آدم هایی هستند که بودنشون

  حتی مجازی

  به آدم آرامش می ده !

  دوستی شون برات حقیقی می شه

  و یهو میشن یه قسمتی از زندگیت...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 7. ..

  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 8. تنها

  تَنهـــــــــــآيِ تَنهـــــــــــــــا

  نَهــ کَسيــــــــ حالَمــــــ رآ ميــــــــ پُرسَـــــــد

  نَهـــ کَسِيـــــ هَوآ يَـــــمـــــــ رآ دآرد

  عِِيــــبيــــــــ نَدآرد

  سآلـــهآســـــتــــــــ بـــــــِهـــ ايـــــن زِنــــدِگـيـــــــــ عـــــآدتـــــــــ کــــــــَرده ام! !!!!!

  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
صفحه 1 از 20 123456711 ... آخرینآخرین