مشاهده RSS Feed

عاشقانه

 1. آرزو

  گاه آرزو میکنم زورقی باشم برای تو
  تا بدان جا برمت که می خواهی
  زورقی توانا به تحمل باری که بر دوش داری
  زورقی که هیچ گاه واژگون نشود
  و هر اندازه که ناآرام باشی
  یا دریای زندگیت متلاطم باشد
  دریایی که در آن می رانی...
  دسته بندی ها
  عاشقانه