مشاهده RSS Feed

دسته بندی نشده

مطالب بدون دسته بندی

 1. خودکشی  ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ﺍﺳﺖ ؟
  ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ
  ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﻭﺍﺳﺖ
  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺘﺎﺩﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ
  ﺩﺭ ﺍﻭﻝ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﺴﻮﺯﺍﻧﺪ
  ﻭﻟﯽ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯿﺸﻮﯼ
  ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﮐﺸﯿﺪ
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 2. دیگر نیست....

  ﺷﺪﻩ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﻟﺖ ﻣﺎﻝِﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ک ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟
  ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺳﺨﺖ ﺩﻧﺒﺎﻝِﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ک ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟
  ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘـﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮐﺎﻓﻪ ﯼِ ﺍﺑﺮﯼ
  ﺗﻪِ ﻓﻨﺠﺎﻥِ ﺗﻮ ﻓﺎﻝِ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟
  ﺧﻮﺵ ﻭ ﺑﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﯼِ ﺩﯾﻮﺍﺭ ...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 3. خوابی به رنگ آرامش


  مثل همیشه تنها*توی تختم*خوابیدم...
  اتاق بوی*سیگار*میده و در و پنجره بستس.
  یکی با دستای داغش داره با موهام بازی میکنه ...از خواب بیدار میشم با صدای خواب آلود میگم بزار بخوابم*اذیت نکن!!!!
  میگه منم!! مگه از خدا منو نمیخواستی؟! ...
  یه مالشی به چشمام میدم و میبینم یه غریبس... ...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 4. شاید سالها بعد..

 5. قَـــــــرار

  داستان غم انگیز قرار:
  نشسته بودم رو نیمکتِ پارک، کلاغها را میشمردم تا بیاید. سنگ میانداختم بهشان. میپریدند، دورتر مینشستند. کمی بعد دوباره برمیگشتند، جلوم رژه میرفتند. ساعت از وقتِ قرار گذشت. نیامد. نگران، کلافه، عصبی شدم. شاخهگلی که دستم بود سَرْ خَم کرده داشت میپژمرد.
  ...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 6. اتفاق

 7. اينجا*فضاے مجازے*است.

  اينجا*فضاے مجازے*است.
  جايے که کمبودهاے زندگے بے هزينه جبران ميشود.
  اينجا مهندس شدن ، پولدار شدن خوشتيپے و زيبايے
  به راحتے دست يافتنے ست.
  اينجا جايے ست که شاهزاده سوار بر اسب دختران شدن آسان
  و پرے روياهاے پسران شدن راحت است.
  اينجا بازار فروش ادم هاي ايده ال
  ...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 8. غمات مال من بود...؟

صفحه 1 از 5 12345 آخرینآخرین