مشاهده RSS Feed

کودکانه

  1. لبخند بارانی

    [h=2][/h] [RIGHT]دختر کوچکی هر روز پیاده به مدرسه می*رفت و برمی*گشت، با اینکه آن روز صبح هوا زیاد خوب نبود و آسمان ابری بود، دختر بچه طبق معمول همیشه، پیاده به سوی مدرسه راه افتاد. بعدازظهر ...
    دسته بندی ها
    کودکانه