مشاهده RSS Feed

روانشناسی

 1. عزمی راسخ

  [CENTER][COLOR=#1F1F1F][FONT=Tahoma][SIZE=4]

  كسی كه دارای عزمی راسخ است، جهان را مطابق میل خویش عوض می كند.


  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/CENTER][COLOR=#1F1F1F][FONT=Tahoma] [/FONT][/COLOR]
  دسته بندی ها
  روانشناسی