مشاهده RSS Feed

دسته بندی نشده

مطالب بدون دسته بندی

 1. اندرتنهایی...

  میشنوی؟؟

  دیگرصدای نفسهایم نمی آید....

  به دار کشیده مرا بغض نبودنت........
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 2. اندرتنهایی...

  این روزهازیادی ساکت شده ام ......

  حرفهایم نمیدانم چرا به جای گلو..

  ازچشمهایم بیرون می آیند....
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 3. اندرتنهایی...

  رفت و من فقط شنیدم راحت شدم........

  لعنت به سادگی من.....
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 4. اندرتنهایی...

  غمگینم....

  مثل عکس در اعلامیه ترحیم...

  که خنده اش همه را به گریه می اندازد..........
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 5. اندرتنهایی...

  عطرها.....

  آهنگها....

  بیرحم ترینند...

  بی آنکه بخواهی میبرنت به قعر خاطراتی

  که برای فراموشیشان تا پای غرور

  جنگیدی......
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 6. اندرتنهایی...

  چقدرسخته تو هق هق گریه هات نفس کم بیاری....

  اونوقت عشقت به دیگری بگه نفسم....

  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 7. اندرتنهایی...

  رفتم گفتم ازخیرش میگذرم....

  شنیدم گفت ازشرش خلاص شدم...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 8. اندرتنهایی...

  گفت خدانخواست قسمت هم باشیم....

  گفتم یعنی خدای تو خدای من نبود؟؟؟؟؟؟
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
صفحه 2 از 9 نخستنخست 12345678 ... آخرینآخرین