مشاهده RSS Feed

دسته بندی نشده

مطالب بدون دسته بندی

 1. اندرتنهایی...

  بامن ازتنهاییش میگفت....

  اما...صدای بوق پشت خطی اش امانش

  رابریده بود.....
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 2. اندرتنهایی...

  خنده دار است نه؟

  توهی مرادور میزنی من فکر میکنم

  درمحاصره ی توهستم......
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 3. اندرتنهایی...

  چه سخته بخوای بی توجه ازکنارکسی رد بشی...
  که عجیب ترین حس دنیاروباهاش تجربه کردی.....
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 4. اندرتنهایی...

  این روزهاهرکی ازم میپرسه چطوری؟

  برای این که خوب باشم به ناچاردشمن خدامیشوم....
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 5. اندرتنهایی...

  سوت پایان رابزنید....

  صداقتم حریف هرزگی زمانه نمیشود....

  قبول میکنم...

  باختم...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 6. اندرتنهایی...

  این روزها...

  به بعضیها باید گفت درکودکی درکدام بازی ها راهت ندادند ....

  که این روزها اینقدر تشنه بازی کردن با آدمهایی...؟//؟
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 7. اندرتنهایی...

  حرفهایم...

  دلخوریهایم...

  وتمام اشکهایم بماند....

  به من بگو با او چگونه میگذرد...

  که بامن نمیگذشت....؟؟؟
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 8. اندرتنهایی...

  دوست دارم کفشهای بندیت را...

  چون رفتنت را برای چند ثانیه با تاخیر می اندازد...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
صفحه 3 از 9 نخستنخست 123456789 آخرینآخرین