مشاهده RSS Feed

شخصی

 1. اندرتنهایی...


  روزی ازم پرسیدی بزرگترین آرزوت چیست ؟

  گفتم بر آورده شدن آرزوی تو !

  ولی ندانستم آرزوی تو جدایی از من است . . .
  دسته بندی ها
  جالب , شخصی , عاشقانه , گوناگون