مشاهده RSS Feed

زناشویی

 1. شروع دوباره....

  دستشو گرفتم و گفتم: باید راجع به یك موضوعی باهات صحبت كنم. اون هم آروم نشست و منتظر شنیدن حرف های من شد. دوباره سایه رنجش و غم رو توی چشماش دیدم.
  اصلا نمی دونستم چه طوری باید بهش بگم, انگار دهنم باز نمی شد.
  هرطور بود باید بهش می گفتم و راجع به چیزی كه ذهنم رو مشغول كرده بود,باهاش صحبت می كردم. موضوع اصلی این بود كه من می خواستم از اون جدا بشم.
  بالاخره هرطور كه بود موضوع
  ...
  برچسب ها: شروع ویرایش برچسب ها
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه , آقایان , خانمها , زناشویی