مشاهده RSS Feed

پرواز

برای پریدن به دو بال احتیاج داریم.
عقل ، قلب.
هر کدوم و که کنار بزاریم به زمین سقوط میکنیم.
با هم در کنار هم و هماهنگ.

nasim.h نوشته ای برای نمایش در وبلاگ ندارد.