مشاهده RSS Feed

گروه هواداران سونات -وبلاگ شخصی سونات

گروه هواداران سونات عکس لازم دارد اما راهنمائی برای گذاشتن عکس بصورت کاور مثل سایر گروه های دیگر خواستم که جوابی داده نشد .
با احترام :سونات

 1. غصه های دنیای تو

  توسط در تاریخ سه شنبه ۱۴ بهمن ۹۳ در ساعت ۲۲:۲۵ (گروه هواداران سونات -وبلاگ شخصی سونات)
  برای تو مینوسم که دوس ندارم دنیایت را غصه سایه بگستراند, مطلبت را خواندم دلم گرفت که فراموش نمودی هنوز آفتاب میتابد و باران برای شستن غصه هایت میبارد بر تن لطیف پنجره دنیای تو , یادت باشد همه اندوهت را با یک جمله دور کنی: خدایا میدانم که مرا میبنی اگر هیچکی مرا نبیند ,چشمهایت را دوست دارم ...
  "سونات"
 2. سکوت ....

  توسط در تاریخ پنجشنبه ۰۹ بهمن ۹۳ در ساعت ۲۱:۱۶ (گروه هواداران سونات -وبلاگ شخصی سونات)  فریاد را همه می شنوند ، هنر واقعی شنیدن صدای « سکوت » است
  یادم هست بزرگی میگفت اگر سخن نقره است سکوت طلا است.
  سونات
 3. گفتگو با خدا....

  توسط در تاریخ پنجشنبه ۰۹ بهمن ۹۳ در ساعت ۲۱:۱۵ (گروه هواداران سونات -وبلاگ شخصی سونات)


  همیشه سخت ترین نمایش به بهترین بازیگر تعلق دارد ، شاکی سختی های دنیا نباش ، شاید تو بهترین بازیگر خدایی
  اگر به راه خطا رفتی از بازگشتنش مترس
  خدایا ! کاش ، به همان اندازه ای که از حرف مردم می ترسیدیم ، از تو می ترسیدیم ..
  سکوت خطرناکتر از حرفهای نیشدار است کسی که سکوت میکند ، روزی « سرنوشت » حرفهایش را به شما خواهد گفت
  روح های بزرگ ، دردهای بزرگ دارند
  زیباترین خوی زن ، نجابت اوست
  از تصادف جان سالم بدر برده بود و می گفت زندگی
  ...
 4. گفتگو با خدا....

  توسط در تاریخ پنجشنبه ۰۹ بهمن ۹۳ در ساعت ۲۱:۱۲ (گروه هواداران سونات -وبلاگ شخصی سونات)
  فکر کردن به گذشته ، مانند دویدن به دنبال باد است
  دو چیز مدهوشم میکند : آبی آسمانی که میبینم و میدانم که نیست و خدایی که نمیبینم و میدانم که هست
  خدا تنها تنهایی است که تنها را تنها نمی گذارد ..

  خدایا کمکم کن تا درهایی که به سویم میگشایی ندانسته نبندم و درهایی که به رویم میبندی به اصرار
  رجيح ميدهم با كفشهايم در خيابان راه بروم و به خدا فكر كنم تا اينكه در مسجد بنشينم و به كفشهايم فكر کنم
  جمله زیبا از طرف
  ...
 5. گفتگو با خدا....

  توسط در تاریخ پنجشنبه ۰۹ بهمن ۹۳ در ساعت ۲۱:۱۰ (گروه هواداران سونات -وبلاگ شخصی سونات)


  هرگز نمی توان یک فریاد را سکوت نامید ، اما گاه یک سکوت نامی بهتر و رساتر از « فریاد ندارد.
  خدایا دستم به آسمانت نمی رسد ، اما تو که دستت به زمین می رسد بلندم کن
  خدایا ! کمکم کن ؛ پیمانی را که در طوفان با تو بستم در آرامش فراموش نکنم
  یک نقطه بیش ، میان رجیم و رحیم نیست ، از نقطه ای بترس که شیطانیت کند .
  گر کسی را نداشتی که به او بیندیشی به آسمان بیندیش ، چون در آسمان کسی هست که به تو می اندیشد ..." سونات"

 6. تکیه گاه الهی و ...

  توسط در تاریخ پنجشنبه ۰۹ بهمن ۹۳ در ساعت ۲۱:۰۸ (گروه هواداران سونات -وبلاگ شخصی سونات)

  همیشه به کسی تکیه کنید که به کسی تکیه نکرده باشد و او کسی نیست غیر از خدا

  نگذارید صدای دنیا شما را از شنیدن صدای خدا باز دارد
  مسئله این نیست که خدا را می بینیم یا نمی بینیم ، مسئله اینست که با خداست که می بینیم." سونات"

 7. غصه های دنیا

  توسط در تاریخ پنجشنبه ۰۹ بهمن ۹۳ در ساعت ۲۱:۰۷ (گروه هواداران سونات -وبلاگ شخصی سونات)

  تمام غصه های دنیا را می شود با یک جمله تحمل کرد : خدایا می دانم که می بینی ..سونات

 8. امید

  توسط در تاریخ پنجشنبه ۰۹ بهمن ۹۳ در ساعت ۲۱:۰۰ (گروه هواداران سونات -وبلاگ شخصی سونات)

  در آن زمان که امیدت برید از همه جا ، ببین کیست امیدت ، بدان که اوست خدا ." سوناتگ