مشاهده RSS Feed

دینی

  1. شھادت امیرالمومنین علے (ع)و شبھاے قدر

    **.ب مناسبت شھادت امیرالمومنین (ع) و شبھاے قدر،وبلاگ سمفونے استفراغ تا پایان ایام سوگوارے و شبھاے قدر بستھ ‎میباشد.**‏‎ ‎
  2. اميد به بخشش

    توسط در تاریخ دوشنبه ۲۰ خرداد ۹۲ در ساعت ۱۳:۲۹ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
    شخصي را به جهنم مي بردند . در راه بر مي گشت و به عقب خيره مي شد . ناگهان خدا فرمود : او را به بهشت ببريد . فرشتگان پرسيدند چرا ؟ پروردگار فرمود : او چند بار به عقب نگاه کرد ... او اميد به بخشش داشت