مشاهده RSS Feed

.:::: سمفونی استفراغ ::::.

Symphony vomissements"

Symphony vomiting"

تراوشات اسیدےذھن بیمار سادیسمے من.

I'm sick sadistic brain acidic seeps.


Je suis malade, s'infiltre esprit sadiques


کپی بردارے از مطالب این وبلاگ حتی بدون ذکر منبع نیز مجاز است لذا پیگرد قانونی هم ندارد,,حتی برای شما دوست عزیز:وو

 1. اون شبی که اولین بار نگاهت کردم...

  روزی که نگاهمان درهم آمیخت....
  میخواستم بگویم که...
  اماسکوت کردم....
  حس کردم...ازنگاهم ...
  رازم راخوانده باشِِِِِِِِِِِِی
 2. خورشید کدوم گوری رفته...

  توسط در تاریخ چهارشنبه ۱۷ آبان ۹۱ در ساعت ۱۲:۴۱ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  خـــورشيـد را مـي دزدم
  فقـط بـراي تــو!
  ميـگـذارم تــوي جيبـــم
  تـا فـَـردا بـزنـم بـه مـوهـايـت
  فـَـردا بـه تــو مي گويـم چقــدر دوسـتت دارم!
  فـَـردا تــو مـي فهمــي...
  فــردا تــو هـم مـرا دوسـت خـواهـي داشـت . مـي دانــَم!
  آخ ... فـَــردا !
  راستــي چــرا فـَـردا نمـي شــود؟!
  ايــن شـب چقــدر طـول كشـيــده...!
  چــرا آفتـاب نمـي شــود؟!
  يكـي نيســت بگـويــد خـورشيـد كـدام گــوري رفتــه؟!
 3. ساده از دستم میرود...

  توسط در تاریخ چهارشنبه ۱۷ آبان ۹۱ در ساعت ۱۲:۳۹ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  ساده ے ساده

  از בَسْت مــے رَوند

  هَمِــﮧ ے آטּ چیز ها ڪِــﮧ

  سختِ سخت...بــِـﮧ دَست آمَـבَنـב!
 4. بــی صــدا گــریــه مــیــکــنم ایــن روزهــا...

  توسط در تاریخ چهارشنبه ۱۷ آبان ۹۱ در ساعت ۱۲:۳۵ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  بــرایِ خــودم . . .

  مـَـردی شـُـده ام

  بــی صــدا گــریــه مــیــکــنــم ایــن روزهــا

  در ســکــوتِ ســرســخــتِ دنــیــا . . .

  مـُـواظــبــم بــاش . . .

  قــَـلــبـَـم . . .

  هـَـنــوز . . .

  مانند اون روزها مــی تــپــد . . . !!
 5. دنیای روابط نقاب ها و آدم ها...

  توسط در تاریخ چهارشنبه ۱۷ آبان ۹۱ در ساعت ۱۲:۳۴ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  دنیـای امــروز مــا

  دنیـای روابـط آدم هـا بـا آدم هـا نـیسـت..

  دنیـای روابـط نقـاب هـا بـا نقـاب هـاسـت..

  آدم هـا کمتـر فـرصـت می کننـد

  تـا سیمـای حقیقـی یکـدیگــر را ببیننــد...!
 6. این دل سـاده ی خوش بـاور مــن...

  توسط در تاریخ چهارشنبه ۱۷ آبان ۹۱ در ساعت ۱۲:۳۲ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  نه وفـایـی بـه دل آدم هـاست
  نه صفایـی به دل آیینـه
  ای خداونـد چـه دارد
  که ببـازد دیگـر
  این دل سـاده ی خوش بـاور مــن
  ایـن دل بـی کینـه
  صـاف چـون آئینـه
  بـار انـدوه ریـاکـاری ایـن آدم هــا
  کمـرم را خـم کـرد
  ساقـی میکـده رسوایـی
  جـام مــا را
  پــرِ از ماتــم کــرد
  تـا کجـا بایـد رفـت
  جـاده ی خامـش تنهـایـی را...
 7. همه ی شب ها هستی ولی افسوس که یادت...

  توسط در تاریخ سه شنبه ۱۶ آبان ۹۱ در ساعت ۱۷:۳۰ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  نیمــــه شــب بود
  و تو در خآطـر من چون هر شب
  ره خوآب، بر چشم ترم می بستی...
  در خیآل من و اندیشــــــــــــــــــــ ــه ی من بودی تو
  نه همین شــــب..
  همه شب هآ هستی
  خآطرت آرآم به اندیشه ی مـن می آید
  همرآه خآطر تـــو...
  بغض و حزن می آید
  همه شب حآل من این است
 8. نفس کشیدن دیگه واسم سخت شده....

  توسط در تاریخ سه شنبه ۱۶ آبان ۹۱ در ساعت ۱۷:۲۷ (.:::: سمفونی استفراغ ::::.)
  چقدر نفس کشیدن در هوآی آلوده سخت است
  قلبم درد می گیرد...
  می دآنم آخر یک روز از این آلودگی بیمآری قلبی خوآهم گرفت..
  کآش زودتر بیای..!
  عطرتنت این آلودگی هآ رآ پآک خوآهد کرد
صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین