مشاهده RSS Feed

سرگرمی

 1. چه موقع کلمه خواهر استفاده میشه؟

  چه موقع کلمه خواهر استفاده میشه؟

  زمانی که دست پسرا به دخترا نمیرسه
  دسته بندی ها
  سرگرمی
 2. چرا مردان عاشق مختصر و مفید هستند

  شکارچی در مغزش نقطه ای خاص برای صحبت کردن نداشت، بنابراین لازم بود با کمترین لغات ممکن حداکثر اطلاعات را رد و بدل کند. کم کم نواحی ویژه ای برای کلام، در قسمت جلو و عقب نیمکره ی چپ مغز او گسترش یافت.


  در زنان ناحیه مربوط به لغات در قسمت جلو و عقب هر دو نیمکره وجود دارد و توانایی برجسته ای محسوب می شود. تعریف و معنی لغت برای زن مهم نیست زیرا او برای دریافتن معنای لغت به لحن صدا توجه می کند و از دل حرکات بدن و ایما و اشاره به عواطف نهفته در کلام پی می برد.

  لغات ...
  دسته بندی ها
  سرگرمی
 3. جملات زیبا

  راز دل با یار محرم هم نباید باز گفت- روزی ان محرم اگر بیگانه شد تکلیف چیست

  تنها برخی از آدمها بـــــاران را احساس می کنند ! بقیه فقط خیس می شوند … . .


  راه که می روم مدام بر می گردم پشت سرم را نگاه می کنم دیوانه نیستم خنجر از پشت خورده ام


  هزاران سال برای خوش نامی کم است وفقط یک لحظه برای بد نامی کافیست...
  دسته بندی ها
  سرگرمی