مشاهده RSS Feed

Sarah2000

 1. من...

  [B][SIZE=4]دختری که شکست ،سکوت کرد ...
  گفتند در موردش خندیدند باز هم سکوت کرد ...
  تنهایش گذاشتند باز هم سکوت کرد...
  تنها یک بار صادقانه گفت :
  در برابر خبانتت
  هیچوقت سکوت نخواهم کرد حتی در خاموشیم...[/SIZE][/B]
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 2. حافظه ی من...

  [B][SIZE=4]به یادم خواهد آمد تمام آن لبخند های سرد ونگاه های خشکت را
  حال
  اثری از آن نمی بینم
  زیرا
  هیچکدام برای من نیست...[/SIZE][/B]
 3. خدایا...

  [B] [I][SIZE=4]خدایا دوستت دارم به وسعت آسمان ها
  به پاکی دامان مادر دنیا
  اینجا کسی می ترسد[/SIZE][/I]
  [SIZE=4]آری
  منم لیک خوب می دانم تنها پشت پناه من همین ترس از پروردگارم است...
  [/SIZE][/B]
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 4. تو...

  [SIZE=4][SIZE=5][COLOR=#000000][I]ناگهان وبی هدف به خاطرم می آیی...
  .
  ناگهان وبی هدف ز خاطرم می روی...
  .
  لیک
  .
  همیشه در این قلب جای داری...
  .
  جایی به وسعت یک اقیانوس که
  .
  هیچ گاه آرام نیست...
  .
  S.N
  [/I][/COLOR][/SIZE][/SIZE]
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 5. دلنوشته

  [SIZE=4][COLOR=#40e0d0]باران ببار
  ببار
  تاس بزه زار دلم بوی تلخ نجوایت را در
  دلم
  حل کند...
  شاید
  این موهبت مرا از جنس باران دانسته است...
  [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#40e0d0]S.N
  [/COLOR][/SIZE]
  [CENTER][SIZE=4][COLOR=#40e0d0]

  [/COLOR][/SIZE][/ ...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده