مشاهده RSS Feed

تصویری

 1. حافظه ی من...

  [B][SIZE=4]به یادم خواهد آمد تمام آن لبخند های سرد ونگاه های خشکت را
  حال
  اثری از آن نمی بینم
  زیرا
  هیچکدام برای من نیست...[/SIZE][/B]