مشاهده RSS Feed

گوناگون

 1. تست روانشناسی:

  با خواندن اولین تست و انتخاب گزینه مناسب به سوالی که هر گزینه مشخص کرده بروید و به آن سوال جواب دهید.
  مثلا اگر گزینه پ سوال ۱را انتخاب کردیددیگر لزومی ندارد سوال۲و ۳را پاسخ دهید فقط کافی است بهسوال۴ مراجعه کنید.
  ۱)بیش از همه دوست دارید به کجا سفر کنید:
  الف) پکن: رجوع شود ...
 2. شخصیت های درون گرا و برون گرا

  [RIGHT][COLOR=#ff3399][FONT=Tahoma]ويژگيهاي شخصيتي برونگرا[/FONT][/COLOR]
  [/RIGHT]
  [RIGHT][B][COLOR=black][FONT=Tahoma]1-[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Tahoma] علاقه مند به وقايع پيرامون خود.
  [B][FONT=Tahoma]2-[/FONT][/B] رو راست و معمولا پر حرف.
  [B][FONT=Tahoma]3-[/FONT][/B] عقيده خود را با عقايد ديگران مقايسه ميكند.
  [B][FONT=Tahoma]4-[/FONT][/B] اهل عمل ...
 3. ...

  [COLOR=black][FONT=Tahoma]افراد را از لـحاظ آنكه چگونه اطلاعات كسب ميــكنند به دو گروه حسگر و الهام گر ميتوان تقسيم كرد:[/FONT][/COLOR] [RIGHT][COLOR=#ff3399][FONT=Tahoma]حس گرها[/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Tahoma]:[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Tahoma]
  [/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Tahoma]تــمركز بر دنـيـاي فـيــزيكي، با حواس پنجگانه خود زندگي مي ...
 4. وقتی یک پسر/یک دختر...

  [COLOR=#ff0000]♥[/COLOR]وقتي يک دختر حرفي نميزند
  ميليونها فکر در سرش مي گذرد

  [COLOR=#ff0000]♥[/COLOR]وقتي يک دختربحث نميکند
  عميقا مشغول فکر کردن است [COLOR=#ff0000]

  ♥[/COLOR]وقتي يک دختربا چشماني پر از سوال به تو نگاه ميکند
  يعني نمي داند تو تا چند وقت ديگر با او خواهي بود [COLOR=#ff0000] ...
 5. اگه پسرا و دخترا نبودن چی می شد؟

  اگه پسرا نبودن کي مامانا رو دق مي داد؟
  اگه پسرا نبودن به کی می گفتن اوا خواهر ؟
  اگه پسرا نبودن کی شلوار کردی می پوشید بیاد تو کوچه ؟
  اگه پسرا نبودن کی مجنون می شد ؟
  اگه پسرا نبودن کي خونه رو مي کرد باغ وحش؟
  اگه پسرا نبودن تو دانشگاه استاد کيو ضايع مي کرد؟
  اگه ...
 6. ایینه

  [COLOR=#000000] [FONT=arial][SIZE=3][B]آینه پرسید که چرا دیر کرده است؟ نکند دل دیگری او را اسیر کرده است؟ [/B][/SIZE][/FONT] [/COLOR][COLOR=#000000][FONT=arial][SIZE=3][B] خندیدمو گفتم او فقط اسیر من است. تنها دقایقی چند تأخیر کرده است. [/B][/SIZE][/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#000000][FONT=arial][SIZE=3][B]گفتم امروز هوا سرد بوده است شاید موعد ...
 7. ...

  [SIZE=3][FONT=fixedsys][COLOR=#000000][B]معلم عصبی دفتر رو روی میز كوبید و داد زد: سارا ...
  دخترك خودش رو جمع و جور كرد، سرش رو پایین انداخت و خودش رو تا جلوی میز معلم كشید و با صدای لرزان گفت : بله خانوم؟
  معلم كه [SIZE=3]بسیار عصبانی بود[/SIZE]، تو چشمای سیاه و مظلوم دخترك خیره شد و داد زد:
  چند بار ...
 8. ...

  ک درختي تنها توي يک جنگل تاريک و سياه از غم و درد به خود ميپيچيد.
  از خودش ميپرسيد که چرا اينقدر تنهايم؟! که چرا هيچ دلي با من نيست؟ که چرا نيست دلي نگران من و تنهايي من؟ چه شود گر که دگر قد نکشم؟ چه شود اگر که من توي جنگل نباشم؟آنقدر گفت و گريست که شکست و آرام روي يک نهر روان ساخت ...
صفحه 3 از 6 نخستنخست 123456 آخرینآخرین