مشاهده RSS Feed

دسته بندی نشده

مطالب بدون دسته بندی

 1. شخصیت شناسی از روی امضا

  [COLOR=#ee82ee][B]کسانی که به طرف عقربهای ساعت امضاء می*كنند انسان*های منطقی هستند
  *
  كسانی كه بر عكس عقربه*های ساعت امضاء میكنند دیر منطق را قبول می*كنند و بیشتر غیر منطقی هستند
  *
  کسانی كه از خطوط عمودی استفاده میكنند لجاجت و پافشاری در امور دارند
  *[/B][/COLOR]
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 2. چرا؟چرا؟چرا؟

  زندگي چيست اگر خنده است چرا گريه مي کنيم ؟ اگر گريه است چرا خنده مي کنيم ؟اگر مرگ است چرا زندگي مي کنيم ؟ اگر زندگي است چرا مي ميريم؟اگر عشق است چرا به آن نمي رسيم؟اگه عشق نيست چرا عاشقي؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده