مشاهده RSS Feed

Miracle

  1. تله پاتی چیست و چگونه عمل می کند؟

    «تله پاتی» دسترسی به اطلاعاتی است که در فکر شخص دیگری نگهداری می شود و شما خواهان کسب آن هستید دانشمندان برای اثبات این پدیده می گویند: وقتی این امکان وجود دارد که از طریق یک ایستگاه فرستنده مطالبی را از طریق امواج الکتریکی، از ایستگاه های الکتریکی دیگری جذب کنیم. بنابراین با ...
    برچسب ها: قدرت ذهن ویرایش برچسب ها
    دسته بندی ها
    روانشناسی , گوناگون , جالب , اخبار , سرگرمی