مشاهده RSS Feed

کدهای کامنت

زیبا سازی وبلاگ

 1. کدهای کامنت سری اول(eyse)

  (1)

  <br><center><a href="redirect.php?a=123tagged.com/Comments/Eyes.aspx"><img src="redirect.php?a=img1.123tagged.com/en/eyes/49.gif" alt="123tagged.Com" border=0><br><br><b>123Tagged.com - More Eyes Comments</b></a></center>


  (2)


  <br><center><a href="redirect.php?a=123tagged.com/Comments/Eyes.aspx"><img
  ...

  آپدیت شده دوشنبه ۳۰ مرداد ۹۱ در ۰۲:۱۵ توسط [ARG:5 UNDEFINED]

  دسته بندی ها
  کدهای کامنت
 2. کدهای کامنت سری(اول)Bay bay

  توسط در تاریخ دوشنبه ۳۰ مرداد ۹۱ در ساعت ۰۱:۵۵ (وبلاگ من)  (1)  <br><center><a href="redirect.php?a=123tagged.com/Comments/Bye_Bye.aspx"><img src="redirect.php?a=img1.123tagged.com/en/bye/52.gif" alt="123tagged.Com" border=0><br><br><b>123Tagged.com - More Bye Bye Comments</b></a></center>


  (2)

  <br><center><a
  ...
  دسته بندی ها
  کدهای کامنت