مشاهده RSS Feed

حکیمانه

 1. دکتر علی شریعتی

  اگر می بینیم کسی که قلبش پر از محبت علی است و از محبت علی اشک می ریزد و سرنوشت جامعه آن سرنوشت خوبی نیست و دردناک است.این نشان دهنده آنست که علی را نمی شناسد.
  این علی شناسی نیست،علی پرستی است.
  علی را نشناختن و محبت علی داشتن مساوی است با محبت همه ملتها بر پیامبر و معبودشان ،نه چیزی بیشتر... دکتر علی شریعتی

  مشکل ما ضعف ایمان نیست، عدم معرفت علمی مسائلی است که به آن ایمان داریم و یکی از آن مسائل تشیع ...
  دسته بندی ها
  حکیمانه
 2. زرتشت..

  توسط در تاریخ دوشنبه ۰۲ مرداد ۹۱ در ساعت ۱۸:۵۹ (وبلاگ من)
  کسی که بر قلب خود غلبه نکرد بر هیچ چیز غالب نخواهد شد. زرتشت

  رفتار کن با دیگران همانطوری که توقع داری که دیگران با تو رفتار کنند.زرتشت

  آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر .زرتشت

  کسی را فمهر بورز، با آشتي آشتي کن و از جدايي جدا باش .زرتشت

  با مردم یگانه باش تا محرم و مشهور شوی زرتشت
  بیگناه باش تا بیم نداشته باشی

  سپاس دار باش تا لایق نیکی
  ...

  آپدیت شده دوشنبه ۰۲ مرداد ۹۱ در ۱۹:۰۹ توسط [ARG:5 UNDEFINED]

  دسته بندی ها
  حکیمانه