مشاهده RSS Feed

عاشقانه

 1. شعر مادر

  روزی اگر مادر شوم./.خود را به آتش میزنم

  خود را نه بر آتش خشم./.بر آتش دل میزنم

  روزی اگر مادر شوم./.دنیا به پایش می نهم

  دنیا که سهل است./.جانمو یکجا به نامش می زنم

  روزی اگر مادر شوم./.شانه به بغضش می دهم

  شب گریه ها و بغض او./.هر دو به جانم می خرم

  روزی
  ...
  برچسب ها: شعر مادر ویرایش برچسب ها
  دسته بندی ها
  عاشقانه , خانمها