مشاهده RSS Feed

دسته بندی نشده

مطالب بدون دسته بندی

 1. چادر تنهایی

  [COLOR=#333333][RIGHT][CENTER][B] [COLOR=#000033] سرم را می گذارم [/COLOR][/B][/CENTER]

  [RIGHT][B][COLOR=#000033] روی شانه ی بی حوصلگی و[/COLOR][/B]

  [B][COLOR=#000033] در پناه فلوکستین ها[/COLOR][/B]

  [B][COLOR=#000033] می خندم[/COLOR][/B]

  [B][COLOR=#000033] ...

  آپدیت شده دوشنبه ۰۸ آبان ۹۱ در ۲۰:۳۷ توسط [ARG:5 UNDEFINED]

  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده