مشاهده RSS Feed

Bªrªηª

 1. خوشـــــــــ �ــبختیـــــ ـ ــــــ

  "خُوشبختی" یعنی : خیره شدن به چشم های مشکیت . .
  "خُوشبختی" یعنی : گرفتن دست های مردونت . .
  "خُوشبختی"یعنی : عطرتو نفس کشیدن . .
  "خُوشبختی" یعنی : قُفل شدن انگشتام میونه انگشتات . .

  "خُوشبختی" یعنی : وقتی سرمو میارم بالا که نِگاهِت کنم ببینم تواَم نگاهت به من بوده . .
  "خُوشبختی" یعنی : کوبیدن مُشتایِ ظریفم به سینه یِ مُحکَمِت . .
  ...

  آپدیت شده پنجشنبه ۰۳ اردیبهشت ۹۴ در ۱۴:۳۷ توسط [ARG:5 UNDEFINED]

  دسته بندی ها
  عاشقانه
 2. هــــوای بی تو بودن هایـــــــــ �� �ـــم


  دل درد گرفته ام..

  ان قدر که فنجـــــــــــــــــــان های قهـــــــــــــــــــــــ ـــــوه را سرکشیده ام

  امـــــــــــــا…

  تو تــــــــــــــه هیچکدام نبودی…

  این است هوای بی تو بودن هایم...

  آپدیت شده پنجشنبه ۰۳ اردیبهشت ۹۴ در ۱۴:۳۷ توسط [ARG:5 UNDEFINED]

  دسته بندی ها
  عاشقانه
 3. این بار که آمدیـــــــ


  ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ڪﮧ ﺁﻣﺪﮮ

  ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺭﻭﮮ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﮕﺬﺍﺭ

  ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﮯ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ

  ﺑﺎ ﺩﯾﺪ ﻥ ﺗﻮ

  ﻧﻤﮯ ﺗﭙﺪ

  ﻣﮯ ﻟﺮﺯﺩ ...

  آپدیت شده پنجشنبه ۰۳ اردیبهشت ۹۴ در ۱۴:۳۰ توسط [ARG:5 UNDEFINED]

  دسته بندی ها
  عاشقانه
 4. بعضیــــــــ ا یهویی میشن عشقـــــــت

  ↙ بـعضـے آכمهــــآ یـهــو میــآלּ . . . !


  ↙ یـهــو زنـכگیـتـــــو قشـنگـ میـڪـنـלּ . . . !

  ↙ یـهــو میـشـלּ همـــہ ے כلـפֿــوشیـت . . . !

  ↙ یـهــو میـشـלּ כلـیــلِ פֿـنــכه هآت . . . !

  ↙ یـهــو میـشـלּ כلـیـلِ نـفـ๛ ڪـشیــــכنـت . . . !

  ↙ … بـعــכ همـینـجـورے یـهــو مـیــــــرלּ
  ...
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 5. اینـــــ شبـــــ هــا


  این شـــــــــــب ها

  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓


  چقدر دلـــــــم می خواهد
  ...
  دسته بندی ها
  عاشقانه