مشاهده RSS Feed

شخصی

 1. مــــــــات

  مــــــــات شــدم از رفـــــــــتنت

  هیــچ مـیز شطــرنجی هـم در مــیان نـــبـود

  ایـن وســط فــقط یـک دل بـــود ...

  کـه دیگــر نـیست
  برچسب ها: مــــــــات ویرایش برچسب ها
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه