نظرات وبلاگ

    بَعضی حـَــرفا هَست کِه تو دِلِت جَمع میشـــِه ، √جمع میشه ، √جمع میشه ، ((وَقتی هَمَه رو با هَم میگی جـــَنگ میشِه ........))
    دوستیمون در حد وایبرهـــــــــــ..............ن گران این نیستم که وای برهــــــــــ!!!!
    به بعضیام باید گفت : عزیزم . . . ریـــــاضــــــے بـلـد نیستــــــــے ؟ به درک …. ولــــــــے جمـع کــن خــودتــــو ….
    √ ﻣـــﺎ ﺍﺻﻮﻻ ﺩﻧﺒﺎﻝ ڪﺴــــــــــــــے √ ∅ ﻧﺒﻮﺩﯾـــــــــــﻢ ﻭ ﻧﯿﺴﺘﯿـــــــــــﻢ ∅ ❥ ﻫﺮ ڪـــــــــــــے ﻣﺎﺭﻭ ﺑﺨﻮﺍﺩ ❥ ⇜ ﺧــــــﻮﺩﺵ ﻣﯿﺍﺩ ⇝ ↫ آره ↬ ☜ من نمیـــــــــــــگم شاخــــــم یا خاصــــــــم ☞ ◀ مـــــــــهـــــم اینــــــــــــــه ▶ ✘ تو ڪه خاصــــــــــــــے یا شاخـــــــــــــــے ✘ ↹ درگیـــــــــــــــر مایـــــــــــے ↹ ↩ "این یَعنـــــــــــــــــے ارزِش" ↪ ♣هــــــــHeeHـــــــــــه ♣E.t
    ایـــــن پُســــــــــت خِیــــــــــلے خاصّــــــــــہ ☜ ﺗﻮ ﭼﻪ block ﮐﻨﯽ، ﭼﻪ unblock. چه ☜hidden کنی چه shown ☜ ﭼﻪ chat ﮐﻨﯽ، ﭼﻪ remove. ☜ ﭼﻪ like ﮐﻨﯽ، ﭼﻪ ﻧﮑﻨﯽ ☜ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﯽ، ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ حتی اگ باهام قهرباشی ... ↩ ﻣﻦ ﺗﻮﺭﻭ ✖block✖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ... ﺗﻮ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺑﻮﺩﯼ،و ⇜ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﻫﺴﺘﯽ ... ✔ ﻫﻤﯿﻦ ﮎ ﺍﺳﻤﺖ ﺗﻮ add list ﺍﻡ ﻫﺴﺖ ✔ ﻫﻤﯿﻦ ﮎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﻡ ﻣﯽ افتی و یواشکی به پستام سرمیزنی ﺑﺮﺍﻡ ﺑﺴﻪ ... ✔ ﻫﻤﯿﻦ ﮎ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﻭ ﺗﻨﮕﻪ، ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﻣﯿﺎﻡ ﺏ ﻋﮑﺲ profilet ﺯُﻝ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑرام بسه... ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺟﺎﺕ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ⇦♥⇨ KhaaaasSs↺