مشاهده RSS Feed

عاشقانه

 1. وقتی....

  وقتی خواستن ها بوی شهوت میدهند
  وقتی بودن ها طعم نیاز دارند
  وقتی تنهایی ها بی هیچ یادی از یار با هر کسی پر میشود
  وقتی نگاه ها هرزه به هر سو روانه میشود
  وقتی غریزه احساس را پوشش میدهد
  وقتی انسان بودن آرزویی دست نیافتنی میشود
  دیگر نمی خواهمت
  نه تو را و نه هیچ کس دیگر را . . .
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 2. بی قانونی..

  گاهی اوقات بی قانونی عجب بیداد میکند در عاشقی....
  یکی دور میزند..
  اما.....
  دیگری جریمه میشود وتاوان میپردازد.....
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 3. درد دارد...

  درد دارد....
  وقتی همه چیز را میدانی ...
  و فکر میکنند که نمیدانی...
  وغصه میخوری که میدانی...
  ومیخندند که نمیدانی...
  دسته بندی ها
  عاشقانه