مشاهده RSS Feed

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

مهربانـــم ! شرمنــده ام
کــه هیچ وقت، مهربانــی هایت را منتشـــر نکردم

امـا تــا دلــت بخواهد گلایـه هـا را "پست" کردم
و غریبه هــا "لایک" زدند ...
کــاش می توانستم صدای تــو را بنویسم!

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

دلـم مـی خـواسـت
هـمـیـشـه دلـم مـی خـواسـت بـدانَم
چـه حـالـی داری
وقـتـی کـه ایـن هـمـه
"دوسـتـت دارَم " ؟ . . .

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

 1. ╬ سامان ╬

  توسط در تاریخ دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۲ در ساعت ۱۲:۱۵ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  بــه همه چيــز عادت می كنيــم ...

  به داشتــه ها و نداشتــه هايمان ...

  خيلی طول نمی كِشد

  جلوی آينه زل بزنی به خودت ،

  موهايت را كنـار بزنی و با خودت بگويی :

  "اصلا مگر داشتی اش ..؟!

  مگــر از اول بود؟!

  كه بودن و نبودنش مهم باشد....؟!
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 2. ╬ سامان ╬

  توسط در تاریخ دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۲ در ساعت ۱۲:۱۱ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  بی شمارند آنهایی که نامشان آدم است..
  ادعایشان آدمیت کلامشان انسانیت رفتارشان صمیمیت حال . . .
  من دنبال کسی میگردم که نه آدم باشد نه انسان نه رفیق و دوست صمیمی…!!!
  تنها صاف باشد و صادق .. پشت سایه اش خنجری نباشد برای دریدن ..
  هیچ نگوید .. فقط همانی باشدکه سایه اش میگوید:صاف و یکرنـــگ!
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 3. ╬ سامان ╬

  توسط در تاریخ یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۲ در ساعت ۰۲:۲۵ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  ايــن روزهــ ـا در مـــن
  حــااـتِ فــ ـوق الــعـ ـاده
  اعـــــ ـــــلام شـــده اســـت


  بـيـــش از حــد مـجــ ــــ ــــ ــــاز


  دلـتـنـگـــ ـــ شــــده ام
  . . .  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 4. ╬ سامان ╬

  توسط در تاریخ یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۲ در ساعت ۰۱:۵۶ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  نمیدانم از دلتنگی عاشقترم یا از عاشقی دلتنگ تر

  فقط میدانم در آغوش منی ، بی آنکه باشی

  و رفتی ، بی آنکه نباشی . . .
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 5. ╬ سامان ╬

  توسط در تاریخ یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۲ در ساعت ۰۱:۵۰ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  دُختـَرے نیسـتـَم کـه هـَرزگـــے کـُنـَم!

  زنـانگــے وَ مـُـحَـبـَتم را بـا هـَر مــردے تقسـیم نمـے کنم

  عـشـقَم تنها خــاص ِ یکـــ نـفر اَســت

  غـَرق ِ عـــــشــــــق خواهــم کرد آنکه خاص ِ من باشـد

  طــورے کـه بـــے نیاز شـود از عـشق، ســیرابــ شـود از زندگـــے ...

  تا جــان به در بـَرَم، آغوشـَم تنها سـَهم اوسـتــــ
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 6. ╬ سامان ╬

  توسط در تاریخ یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۲ در ساعت ۰۱:۴۰ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)

  یـادَت بــآشــَــد :

  زن هــــآ

  تـــَــنــــهــآیـیـشــآن را گــِــریـه مـی کـــُــنـنـد

  و مــــَـــردهـــآ

  گــِــریـه شــآن را تـــَــنــــهـــآیـــی . . .


  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 7. ╬ سامان ╬

  توسط در تاریخ یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۲ در ساعت ۰۱:۳۴ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  دیـــــــــــــــــــــر آمـدی


  کمـــــــــــــــــــــــ ی تغییـــــــر کرده ام !

  بــــــــرای شناخـتـنـم

  عکـســــــــــم را

  مچـالـــــــــــه کن …!!

  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 8. ╬ سامان ╬

  توسط در تاریخ یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۲ در ساعت ۰۱:۳۴ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  زندگى كرديم اما باختيم / كاخ خود را روى دريا ساختيم
  لمس بايد كرد اين اندوه
  را / بر كمر بايد كشيد اين كوه را
  زندگى را با همين غم ها خوش است / با همين
  بيش و همين كم ها خوش است
  زندگى را خوب بايد آزمود / اهل صبر و غصه و اندوه بود

  باختيم و هيچ شاكى نيستيم / بر زمين خورديم و خاكى نيستيم
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه