مشاهده RSS Feed

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

مهربانـــم ! شرمنــده ام
کــه هیچ وقت، مهربانــی هایت را منتشـــر نکردم

امـا تــا دلــت بخواهد گلایـه هـا را "پست" کردم
و غریبه هــا "لایک" زدند ...
کــاش می توانستم صدای تــو را بنویسم!

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

دلـم مـی خـواسـت
هـمـیـشـه دلـم مـی خـواسـت بـدانَم
چـه حـالـی داری
وقـتـی کـه ایـن هـمـه
"دوسـتـت دارَم " ؟ . . .

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

 1. ╬ سامان ╬

  توسط در تاریخ شنبه ۱۷ فروردین ۹۲ در ساعت ۰۲:۰۸ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  اینــــبآر هـــــــم کـــــنآر میـــ کشم

  محـــــــــض رضــــآی خــــــــــــــدا که نــــــ ــ ـــه!

  محض رضـــــآی دلـــ ــ ــت
  .
  .
  .
  .
  !!!!


  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 2. ╬ سامان ╬

  توسط در تاریخ شنبه ۱۷ فروردین ۹۲ در ساعت ۰۱:۵۵ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  بے تو اما این خانه روح نـבارב

  انگار ڪسے بذر گریـﮧ پاشیده است בر چشمهایم

  و قرار است مثل ايـטּ شعر بے پایاטּ باشـב

  نبوבنت
  دلم تنگ شده برای وقتی که میگفتی:دلم واست تنگ شده

  دلم تنگه....برای بودنت ..شایدم لبخند خودم..!

  دلم برای همه چیز تنگ شده جر نبودنت...!!!

  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 3. ╬ سامان ╬

  توسط در تاریخ شنبه ۱۷ فروردین ۹۲ در ساعت ۰۱:۵۵ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  دُچآر غَمگیـنی مـُزمِن شُدَم ...


  بی هیــچ اَشـکی


  بی هیــچ بُغضــی
  فَقَط یـﮧ نگـــآه خیـــره


  فَقَط یـﮧ سُکوت لَعنتـی


  فَقَط مَن ... یـﮧ گوشـﮧ مُــردَم!
  دسته بندی ها
  عاشقانه , شخصی
 4. ╬ سامان ╬

  توسط در تاریخ شنبه ۱۷ فروردین ۹۲ در ساعت ۰۱:۵۳ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  عَجیب نیست! از تَمام دَردهای اینـ ...

  حَوالیـ امـ گُریز می زَنم ...

  به سوی آسِمـانـ ...

  مَن هَوایی ام میــانِ مَرگ و زیستَن !!!
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 5. ╬ سامان ╬

  توسط در تاریخ پنجشنبه ۱۵ فروردین ۹۲ در ساعت ۱۹:۱۵ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  قبل از این که بخواهی در مورد من و زندگی من قضاوت کنی
  کفشهای من را بپوش و در راه من قدم بزن .
  از خیابانها، کوهها و دشت هایی گذر کن که من گذر کردم
  اشکهایی را بریز که من ریختم
  دردها و خوشیهای من را تجربه کن
  سالهایی را بگذران که من گذراندم...
  روی سنگهایی بلغز که من لغزیدم
  دوباره و دوباره برپاخیز و مجدداً در همان راه سخت قدم بزن
  همانطور که من انجام دادم ...
  بعد ، آن زمان می توانی در مورد من قضاوت کنی.
  دسته بندی ها
  شخصی
 6. ╬ سامان ╬

  توسط در تاریخ پنجشنبه ۱۵ فروردین ۹۲ در ساعت ۱۸:۵۶ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  וے ڪـוش فــرבו ڪـــﮧ וز خــפוب بـیــבוر مـیـشـבҐ

  زنـבگــے رنـگ בیـگرے بـﮧ خــפב مـے گـرفت …

  رنــگ رפ یـוهـוیــم
  دسته بندی ها
  شخصی
 7. ╬ سامان ╬

  توسط در تاریخ پنجشنبه ۱۵ فروردین ۹۲ در ساعت ۰۱:۵۰ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  دختــَر: دوست دُختر جَديدت خــوشــگـله؟

  دَر ذهنــش ميگويــَد:

  (آيا واقعـا اَز مَـن خوشگِـل تَره؟)

  پسَر: آره خوشگِله!!

  (دَر ذهنش: اَما تو هَنوز زيباتَرين دُختَـرے كه ميشناسَـم هَستـے )

  دُختَـر: شنيدَم دختـَر شــوخ طَبع و جالبيــه !

  (دَر ...
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 8. ╬ سامان ╬

  توسط در تاریخ پنجشنبه ۱۵ فروردین ۹۲ در ساعت ۰۱:۲۴ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)

  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده