مشاهده RSS Feed

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

مهربانـــم ! شرمنــده ام
کــه هیچ وقت، مهربانــی هایت را منتشـــر نکردم

امـا تــا دلــت بخواهد گلایـه هـا را "پست" کردم
و غریبه هــا "لایک" زدند ...
کــاش می توانستم صدای تــو را بنویسم!

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

دلـم مـی خـواسـت
هـمـیـشـه دلـم مـی خـواسـت بـدانَم
چـه حـالـی داری
وقـتـی کـه ایـن هـمـه
"دوسـتـت دارَم " ؟ . . .

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

 1. ♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

  توسط در تاریخ شنبه ۲۳ دی ۹۱ در ساعت ۰۲:۲۶ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  عاشـــــــــــق شدن چیز ســـــــــاده ایست ….
  آنقــــــــــدر که همه ی انسانهــــــــــا
  تـــــــــوان تجربه کردن اون رو دارنــــــــــد !
  مهم عاشــــــــق ماندن است ؛
  بی انتــــــــــها بی زوال
  تا ابــــــد ؛ بی منـــــت … !!!
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 2. ♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

  توسط در تاریخ شنبه ۲۳ دی ۹۱ در ساعت ۰۲:۲۴ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 3. ♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

  توسط در تاریخ شنبه ۲۳ دی ۹۱ در ساعت ۰۲:۰۷ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  تنهایی رو فریاد زدم
  بی تو
  گوش آسمان هم شنید
  اما تونشنیدی
  گوشی که میگفتی برای بیصداترین حرفهای من شنواست
  پس چطور فریادم رانشنید
  چطور؟
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 4. ♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

  توسط در تاریخ شنبه ۲۳ دی ۹۱ در ساعت ۰۱:۵۰ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  من کــــه فـرامـوشتـــــــ کــــــرده ام !

  امـــــا ایـن بغــــض ِ جـاخـوش کــــــرده در گــلویـــــــم

  دائــــما" ،

  بهـــانـه اتـــ♥ـــــ را مے گـــیرد !!◆

  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 5. ♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

  توسط در تاریخ شنبه ۲۳ دی ۹۱ در ساعت ۰۱:۴۸ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)

  دسته بندی ها
  شخصی
 6. ♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

  توسط در تاریخ شنبه ۲۳ دی ۹۱ در ساعت ۰۱:۳۷ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)

  دسته بندی ها
  شخصی
 7. ♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

  توسط در تاریخ شنبه ۲۳ دی ۹۱ در ساعت ۰۱:۳۰ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  کاش برف کمتری ميباريد ..

  و يا خيابان به اين درازی نبود ..

  يا اينکه من سرمـــ ـايی نبودم !

  کاش خيابان طولانی

  دستش را

  توی گردن من می انداخت

  و با صدای ريز و

  بی من نمی خنـديـد

  خيلی

  بی خيال و خنــده دار است زنـدگــی . . . !
  دسته بندی ها
  شخصی
 8. ♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

  توسط در تاریخ شنبه ۲۳ دی ۹۱ در ساعت ۰۰:۰۲ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)

  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه