مشاهده RSS Feed

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

مهربانـــم ! شرمنــده ام
کــه هیچ وقت، مهربانــی هایت را منتشـــر نکردم

امـا تــا دلــت بخواهد گلایـه هـا را "پست" کردم
و غریبه هــا "لایک" زدند ...
کــاش می توانستم صدای تــو را بنویسم!

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

دلـم مـی خـواسـت
هـمـیـشـه دلـم مـی خـواسـت بـدانَم
چـه حـالـی داری
وقـتـی کـه ایـن هـمـه
"دوسـتـت دارَم " ؟ . . .

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

 1. ♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

  توسط در تاریخ شنبه ۰۹ دی ۹۱ در ساعت ۲۰:۴۵ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  درباره خونه قلبم
  ای کاش می شد فهمید در دل آسمان چه می گذرد

  که امشب با ناله ای بغض آلود
  بر دیار این دل خسته
  اشک می ریزد
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 2. ♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

  توسط در تاریخ شنبه ۰۹ دی ۹۱ در ساعت ۲۰:۴۴ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  دیگــه زدم تو این خـط اسـاسی

  دیگـــه نه بحث میکـــنم

  نــه توضــــیح میخــــوام

  نــه دنبـــال دلیل میگــــردم

  فقــط میبیــنم و سـکوت میـــکنم

  فاصلــــــه میگیـــرم ...!

  فــــــــقــــــط ســــــــُـــــــــــــکو ت...
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 3. ♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

  توسط در تاریخ شنبه ۰۹ دی ۹۱ در ساعت ۲۰:۴۴ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  اولا به نظر می رسید که زندگی بی تو یعنی هیچ …

  حالا که رفتی فهمیدم که فقط به نظر می رسید …
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 4. ♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

  توسط در تاریخ شنبه ۰۹ دی ۹۱ در ساعت ۲۰:۴۳ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  خواستی دیگه نباشی ، آفرین ، چه با اراده

  لعنت به دبستانی که تو از درس هایش فقط تصمیم کبری را آموختی . . .

  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 5. ♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

  توسط در تاریخ شنبه ۰۹ دی ۹۱ در ساعت ۲۰:۴۱ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  چه خوب آمدی صفا کردی چه عجب شد که یادی از ماکردی؟

  بی وفایی مگر چه عیبی داشت که پشیمان شدی وفا کردی؟
  دسته بندی ها
  عاشقانه , شخصی
 6. ♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

  توسط در تاریخ شنبه ۰۹ دی ۹۱ در ساعت ۲۰:۴۰ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  حیف این چشمهام که برای چون توی بی وفا و بی ارزشی اشک ریخت!

  و چه ساده دلم که هنوزم دوست داره

  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 7. ♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

  توسط در تاریخ شنبه ۰۹ دی ۹۱ در ساعت ۲۰:۴۰ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  نگاهم كرد ، پنداشتم دوستم دارد...
  نگاهم كرد، در نگاهش هزاران شوق عشق را خواندم...
  نگاهم كرد، دل ب او بستم...
  نگاهم كرد......................
  اما بدتر ها فهميدم فقط نگاه ميكرد...
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه
 8. ♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

  توسط در تاریخ شنبه ۰۹ دی ۹۱ در ساعت ۲۰:۳۳ (♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥)
  تلخـــ میـــگذزد....اینــــ روزهـــا...

  ک قرار استــــ از او...

  برایــــ دلــــــــــم....

  یکـــ انسانــــ معمولیــــ بسازمــــ....
  دسته بندی ها
  شخصی , عاشقانه